Spotkanie Młodych w Wołczynie

„Twoje jutro” to temat jaki przyświecał kolejnemu dniu na Spotkaniu Młodych w Wołczynie. Poranną konferencję wygłosił egzorcysta ks. Michał Olszewski. Razem z uczestnikami pochylił się nad postawami Judasza i Piotra.

Tego, który wzgardził tym wszystkim, co czynił Jezus i tego, który uznał Go za jedynego Pana i Zbawiciela, Syna Bożego. Eucharystii przewodniczył biskup Edward Janiak, który podzielił się z młodzieżą wspaniałym świadectwem, jak Pan przychodzi do człowieka subtelnie, ale konsekwentnie, dając mu szansę powrotu w każdej chwili życia. Po południu doświadczeniami swego życia podzielili się artyści: Jacek Zajkowski i Piotr Zalewski. Młodzież przysłuchiwała się artystom, którzy dzieli się tym, jak na swojej drodze ciemności spotkali światło Chrystusa. Raperzy zaprezentowali też kilka swoich  utworów, wielbiąc razem z uczestnikami Pana.

Wieczorem na scenę wkroczyli Kapucyni czyli KapEl’a, porywając młodzież do zabawy. „Trzecia Godzina Dnia” fenomenalnym wystąpieniem, śpiewem i modlitwą uwielbienia, wprowadził uczestników w nastrój skupienia, który przygotował do nabożeństwa prowadzonego przez ks. Michała Olszewskiego i br. Michała Ferenca OFMCap. Każdy uczestnik otrzymał światło Chrystusa i trzymając je przed sobą, mógł wyznać przed kapłanem, że uznaje Jezusa za Zbawiciela i Pana swojego życia. Na koniec wszyscy wpisali swoje imię i nazwisko do przygotowanej „Księgi Życia”, potwierdzając swoje wyznanie.

www.wolczyn.kapucyni.pl

Za: Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska.