Chrystusowcy: Pierwsze dni wspólnoty

„Un unum sitis” oraz „Między nami nie ma dali” – te dwa zdania wypowiedziane przed laty przez Kardynała Założyciela towarzyszyły pierwszym Dniom Wspólnoty, które odbywały się 16 i 17 lipca w domach Głównym w Poznaniu i Seniora w Puszczykowie.

Przybyli nań chrystusowcy ze wszystkich zakątków świata, by wspólnie się modlić; by dzielić się radościami i doświadczeniami duszpasterskiej posługi; by, jak to powiedział Przełożony Generalny, ks. Ryszard Głowacki SChr, w powitalnym przemówieniu, ‚po prostu ze sobą być’. Ta braterska wspólnota modlitwy i stołu była wielką radością dla przyjezdnych, jak i dla mieszkańców domów, w których spotykaliśmy się na modlitwie i agapie.

Ufamy, że ta forma spotkań, dla nas nowa, choć praktykowana od lat w innych rodzinach zakonnych, na dobre zadomowi się w naszej wspólnocie i na stale zagości w zakonnym kalendarzu Towarzystwa Chrystusowego…

ks. Tomasz Mikulak TChr.

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl.