Srebrny Krzyż Zasługi dla ks. Tomasza Koszyka TChr.

Ks. Tomasz Koszyk TChr, proboszcz parafii Kozielice (dek. Banie) 24 kwietnia 2014 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. Odznaczenie wręczył wojewoda Marek Tałasiewicz.

Jest to odznaka przyznawana za ofiarną działalność publiczną i czyny przekraczające zakres zwykłych obowiązków obywatela, a przynoszące znaczną korzyść społeczeństwu. Krzyż Zasługi nadawany jest przez Prezydenta RP.

Ks. Tomasz Koszyk TChr urodził się 25.08.1952 r. w Grybowie. Tam się wychował, uczęszczał do Szkoły Podstawowej i ukończył Liceum Ogólnokształcące. W 1971 r. wstąpił do Nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego w Kiekrzu k. Poznania. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Księży Chrystusowców w Poznaniu i zdobył tytuł mgr teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie z rąk bp. Mariana Przykuckiego otrzymał 31.05.1978 r. w poznańskiej katedrze. Pierwsze lata swojego kapłaństwa tj. 1978-1982 spędził w Pyrzycach pełniąc obowiązki wikarego w parafii św. Otto-na. Następnie pracował w Poznaniu, sprawując funkcję dyrektora budowy domu zakonnego w latach 1982-88. W roku 1988 powrócił do Pyrzyc, aby odbudować kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej. Będąc proboszczem tejże parafii, wybudował także mały kościół filialny w Obojnie.

Kolejną placówką, w której ks. Tomasz pełnił funkcję proboszcza była parafia Radziszewo (1993-95). Przełom lat 1995/96 to praca w grupie misyjnej w Szczecinie, a lata 1996-98 to okres probostwa w Stargardzie Szczecińskim. Od roku 1998 był dyrektorem grupy misyjnej w Towarzystwie Chrystusowym, która miała swoją siedzibę w Ziębicach. W 2005 roku otrzymał dekret i objął urząd proboszcza w parafii Kozielice. W ciągu dziewięciu lat, z pomocą swoich parafian zdołał podnieść z ruin dwa zabytkowe budynki sakralne: kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łozicach i kościół w Rokitach. W obydwu miejscowościach odbudował również przykościelny mur. Budowa kościoła w Łozicach została oficjalnie zakończona, a prace w Rokitach jeszcze trwają. Jednocześnie Ksiądz Proboszcz prowadził prace remontowe w pozostałych kościołach – parafialnym p.w. Św. Stanisława BM w Kozielicach i filialnym p.w. Św. Stanisława Kostki w Mielnie Pyrzyckim.

W dowód wdzięczności i uznania za ciężką pracę, poświęcony czas i zdrowie, ks. Tomasz Koszyk TChr został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi. To jednak nie pierwsze odznaczenie w jego życiowym dorobku. W 2007r. z rąk Marszałka Województwa otrzymał Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego i statuetkę Ludzie Ziemi Pyrzyckiej za zaangażowanie w ochronę zabytków sakralnych powiatu. W roku 2009 został wyróżniony złotą odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za opiekę nad zabytkami. A w 2012r. został uhonorowany tytułem „Społecznika roku” w dziedzinie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Gminie Kozielice i otrzymał odznakę Honorowego Obywatela Gminy Pyrzyce. Gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy kolejnych!

Tekst i zdjęcia – Katarzyna Pieczykolan

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl.