25 lat pracy redemptorystów na Białorusi

W sobotę 8 listopada 2014 r. redemptoryści pracujący na Białorusi dziękowali Bogu za 25 lat posługi w tym kraju. U początków ich pracy św. Jan Paweł II powiedział w czasie audiencji w Rzymie, gdzie udali się z pielgrzymką z grupą parafian: „Błogosławię redemptorystom, bądźcie obecni na Białorusi”. To Boże błogosławieństwo przyniosło wspaniałe owoce w postaci placówek: Grodno, Brzostowica Wielka, Porzecze, Nowa Ruda, Mińsk, a także czasowo: Wołpa, Ejsmonty, Makarowce oraz Repla.

Na początku wierni z Grodna oraz z pozostałych redemptorystowskich parafii wraz z swymi pasterzami uklęknęli przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie, by podziękować za Jego łaski. Następnie o. dr Andrzej Szczupał CSsR przedstawił w swym wykładzie historię pracy synów św. Alfonsa Liguori na Białorusi.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. bp pomocniczy diecezji grodzieńskiej. Józef Staniewski Polecano w niej także zmarłych ojców pracujących niegdyś na tej ziemi: Franciszka Krakowskiego, Wenantego Wilkosza oraz Jana Bartosa. Obecne były także siostry współpracujące z redemptorystami: nazaretanki (razem z siostrą prowincjalną), siostry szkolne de Notre Dame, sercanki.

W swej homilii ks. biskup podziękował ojcom za wytrwałą pracę i prosił, by dalej byli dobrymi misjonarzami i pasterzami dla wiernych na Białorusi. Przekazał także pragnienie ks. bpa ordynariusza Aleksandra Kaszkiewicza, by mocno trzymali ludzi im powierzonych za prawicę i prowadzili po drogach Bożego Milosierdzia. Na zakończenie redemptoryści podarowali księżom biskupom swój nowy modlitewnik i nowy medalik Matki Bożej Nieustającej Pomocy (przygotowany na Jubileusz 150-lecia przekazania ikony MBNP redemptorystom), jak znak wdzięczności, duchowej łączności oraz pragnienia dalszej harmonijnej współpracy. Po Mszy św. wszyscy zgromadzeni spotkali się na poczęstunku oraz otrzymali pamiątkowe foldery z modlitwą do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz rysem historycznym.

Redemptoryści na Białorusi mają za sobą pierwszy etap pracy: organizację placówek, budowę centrum pastoralnego w Grodnie, remonty kościołów w Brzostowicy, Porzeczu i w Nowej Rudzie, założenie placówki w Mińsku. Ojcowie pragną teraz umacniać powierzone im wspólnoty oraz rozwijać dalej rozpoczętą już pracę misyjno-rekolekcyjną na Białorusi. Wielką radością są miejscowe powołania – obecnie już siedmiu ojców pochodzi z Grodzieńszczyny. Mają nadzieję na następnych i proszą Najświętszego Odkupiciela o nowych kapłanów i braci, by Obfite Odkupienie mogło być głoszone wszystkim ubogim i opuszczonym.

Za: www.redemptor.pl