Home WiadomościZe Świata 84. Kapituła Generalna Kapucynów

84. Kapituła Generalna Kapucynów

Redakcja

W Rzymie rozpoczęła się 84. Kapituła Generalna Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Jak podkreślił generał o. Mauro Jöhri, głównymi zagadnieniami jakie będą misje, problem globalizacji oraz wzmocnienie więzi w społeczeństwach wielokulturowych. Kapituła generalna potrwa 5 tygodni.

234 braci przybyło z wszystkich stron świata do Rzymu by wziąć udział w obradach. W centrum uwagi oprócz wyboru nowego zarządu Zakonu, będą takie tematy jak solidarność personalna, misje w rożnych częściach świata oraz praca nad konstytucjami Zakonu. Z Polski i z krajów gdzie polscy Kapucyni pracują jest kilkunastu zakonników.

„Kapituła Generalna dla każdej wspólnoty zakonnej jest tym momentem, który taktuje o życiu wspólnoty braterskiej. Jest jak kamień milowy, od którego zaczyna się nowy etap. Uczestniczący w kapitule bracia z całego świata przywożą rozliczne doświadczenia różnych Kościołów lokalnych, sytuacji pięknych, ale też i dramatycznych, bo bracia żyją także w krajach, w których Kościół katolicki i wiara chrześcijańska są prześladowane” – powiedział o. Jacek Waligóra OFMCap, prowincjał z Krakowa.

„Zadaniem szczególnie ważnym, którym żyje teraz Kościół, są wyzwania nowej ewangelizacji: w jaki sposób być świadkami dla ludzi, do których jesteśmy posłani, być świadkami Ewangelii” – wskazał o. Andrzej Kiejza OFMCap, prowincjał z Warszawy. – Czego można życzyć kapitule? Żeby sam Duch Święty kierował naszymi myślami, żeby sprawił to, czego oczekuje” – podkreślił o. Kiejza. „Potrzeba nam pokory żeby przyjąć to wezwanie do nawrócenia, bo ono przychodzi do nas nieustannie” – dodał o. Waligóra OFMCap.

Zakon Kapucynów liczy ponad 10 tys. braci posługujących w 106 krajach świata. Kapitułę zakończy pielgrzymka do San Giovanni Rotondo w uroczystość św. Ojca Pio.

T. Wroński OFMCap, Rzym

Za: Radio Watykańskie.


234 braci (169 delegatów, 55 urzędników – tłumacze tekstów, tłumacze symultaniczni, asystenci, eksperci i 10 braci do posługi) pochodzących ze wszystkich stron świata znalazło się w Rzymie, w Kolegium Międzynarodowym św. Wawrzyńca z Brindisi na 84. Kapitule Generalnej Braci Mniejszych Kapucynów.

Kapituła ta będzie wyborczą (zostanie wybrany minister generalny – kadencja trwa sześć lat oraz ośmiu definitorów generalnych). Kapituła zaczyna się od części sprawozdawczej Ministra Generalnego i Zarządu oraz sprawozdań biur kurii. Po późniejszych wyborach, bracia kapitulni będą obradować nad nowym projektem Konstytucji Zakonu.

Jak podkreślił generał br. Mauro Jöhri, głównymi zagadnieniami jakie będą misje, problem globalizacji oraz wzmocnienie więzi w społeczeństwach wielokulturowych. „Kapituła Generalna dla każdej wspólnoty zakonnej jest tym momentem, który taktuje o życiu wspólnoty braterskiej. Jest jak kamień milowy, od którego zaczyna się nowy etap. Uczestniczący w kapitule bracia z całego świata przywożą rozliczne doświadczenia różnych Kościołów lokalnych, sytuacji pięknych, ale też i dramatycznych, bo bracia żyją także w krajach, w których Kościół katolicki i wiara chrześcijańska są prześladowane” – powiedział dla Radia Watykańskiego br. Jacek Waligóra OFMCap, prowincjał z Krakowa.

„Zadaniem szczególnie ważnym, którym żyje teraz Kościół, są wyzwania nowej ewangelizacji: w jaki sposób być świadkami dla ludzi, do których jesteśmy posłani, być świadkami Ewangelii” – wskazał br. Andrzej Kiejza OFMCap, prowincjał z Warszawy. – Czego można życzyć kapitule? Żeby sam Duch Święty kierował naszymi myślami, żeby sprawił to, czego oczekuje” – podkreślił br. Kiejza. „Potrzeba nam pokory żeby przyjąć to wezwanie do nawrócenia, bo ono przychodzi do nas nieustannie” – dodał o. Waligóra OFMCap.

Klimat spotkań jest serdeczny, pełen wrażliwości, braterstwa i radości franciszkańskiej, co sprawia, że można szybko zapomnieć o trudach długiej podróży. Troska i opieka tak wielu braci, którzy w ostatnich tygodniach przygotowali Kolegium, w najbardziej odpowiedni sposób, aby przyjąć braci Kapitulnych, dają wszystkim poczucie jakby się było we własnym domu. Różne twarze, języki pokazują rozszerzanie się Zakonu i napawają głęboką wdzięcznością Bogu, ufnością i nadzieją. Bracia Kapitulni w pokojach znaleźli to, co jest konieczne do ich pobytu w Rzymie, a w szczególności osobistą teczkę. W niej została zebrana seria dokumentów, które będą potrzebne podczas prac Kapituły. 20 sierpnia o godzinie 9.00 sprawowana była uroczysta koncelebra eucharystyczna otwierająca Kapitułę, której przewodniczył biskup z Nelson (Kanada) John Corriveau, były Minister Generalny. Następnie w Aula Magna rozpoczęła się pierwsza sesja obrad Kapituły.

Zakon Kapucynów liczy ponad 10 tys. braci posługujących w 106 krajach świata.Kapituła potrwa od 20 sierpnia do 23 września 2012 roku, kiedy to kapitulni udadzą się pielgrzymką do San Giovanni Rotondo w uroczystość św. Ojca Pio.

Oficjalna strona kapituły – www.capitulum2012.info


Logo kapituły – Br. Nestor Gonzalez Saul Wer z Wiceprowincji Meksyku jest laureatem konkursu na logo Kapituły Generalnej Zakony Braci Mniejszych Kapucynów. Przedstawił on znak, który w prosty sposób oddaje ideę międzynarodowego spotkania braci całego zakonu kapucynów, jednocześnie nawiązując do duchowości i charyzmatu franciszkańskiego.

Konstytucje Kapucynów – Zarząd generalny Zakonu

116.1. Najwyższą władzę w Zakonie sprawuje Kapituła generalna, która jest szczególnym znakiem jedności i solidarności całej braterskiej wspólnoty, zgromadzonej w jedno przez swoich przedstawicieli.
2. Kapituła zwyczajna, którą zapowiada i zwołuje minister generalny, ma się odprawiać co sześć lat – około uroczystości Zesłania Ducha Świętego – chyba że, za zgodą definitorium, inny okres roku uzna się za bardziej odpowiedni.
4. Na Kapitule generalnej, tak zwyczajnej jak i nadzwyczajnej, głos czynny mają: minister generalny, definitorzy generalni, eks-minister generalny w bezpośrednio następującym sześcioleciu, ministrowie prowincjalni, wiceprowincjałowie, sekretarz generalny, prokurator generalny, delegaci prowincji i kustodii oraz inni bracia profesi wieczyści, zgodnie z postanowieniami “Rozporządzeń Kapituł generalnych”.

117.1. Po zapowiedzeniu Kapituły generalnej, w każdej prowincji liczącej przynajmniej stu profesów, wszyscy bracia po profesji wieczystej wybiorą delegatów i ich zastępców na Kapitułę generalną.

118.1. Na Kapitule generalnej zwyczajnej, jak przepisuje “Porządek odprawiania Kapituły generalnej”, wybiera się najpierw ministra generalnego, który otrzymuje władzę nad całym Zakonem i wszystkimi braćmi.
2. Ustępujący minister generalny może być bezpośrednio wybrany tylko na drugie sześciolecie.
3. Następnie, jak postanawia “Porządek odprawiania Kapituły,” wybiera się ośmiu definitorów generalnych, z których najwyżej czterech może być spośród wybranych na poprzedniej Kapitule.
4. W wyborze definitorów generalnych ustępujący minister generalny ma tylko głos czynny.
5. Spośród ośmiu definitorów generalnych wybiera się wikariusza generalnego, który na mocy tego wyboru zostaje pierwszym definitorem.
6. Zadaniem definitorów jest pomagać ministrowi generalnemu w zarządzaniu całym Zakonem, zgodnie z Konstytucjami i statutem kurii generalnej, zatwierdzonym przez Kapitułę generalną.

119.1. Na Kapitule generalnej należy omawiać sprawy naszego życia lub jego odnowy, a także rozszerzenia działalności apostolskiej.

Więcej informacji na stronie www.kapucyni.pl.

Galerie zdjęć:
Kolegium św. Wawrzyńca z Brindisi – zdjęcia z 2006 r.

Fot. br. Paweł Teperski OFMCap

Za: Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda