Home WiadomościZe Świata 98. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

98. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Redakcja

“Migracje a nowa ewangelizacja” to hasło 98. Światowego Dnia Migranta. W tym roku będzie on obchodzony w niedzielę 15 stycznia.Mszy św. w domu generalnym chrystusowców w Poznaniu będzie przewodniczył tego dnia bp Wiesław Lechowicz – nowy delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa polskiej emigracji. 

„Dzisiejsze zjawisko migracji jest opatrznościową sposobnością do głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie” – podkreśla Ojciec Święty Benedykt XVI w orędziu na 98. Światowy Dzień Migranta. „Wyzwaniem dla Kościoła staje się więc niesienie pomocy migrantom w zachowaniu mocnej wiary, także wtedy, gdy brakuje im oparcia, które mieli w kulturze kraju pochodzenia, a także wypracowanie nowych strategii duszpasterskich oraz metod i języków, sprzyjających istotnej rzeczy, jaką jest przyjmowanie Słowa Bożego” – zaznacza Benedykt XVI.

Do tego apelu włącza się Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego i Ruch Apostolstwa Emigracyjnego przy Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. W niedzielę 15 stycznia br. w domu generalnym Towarzystwa Chrystusowego o godz. 10.30 zostanie odprawiona Msza św. w intencji zachowania wiary Polaków mieszkających za granicą. Uroczystej koncelebrze będzie przewodniczył bp Wiesław Lechowicz. Od października ub. r. pełni on funkcję delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Polskiej Emigracji. Zastąpił na tym stanowisku wybranego sekretarzem generalnym Episkopatu bp. Wojciecha Polaka.

Światowy Dzień Migranta ma na celu zwrócenie uwagi na aktualne problemy migrantów oraz budzenie poczucia odpowiedzialności za duchową i materialną pomoc rodakom za granicą. W modlitwę w Poznaniu włączą się księża, klerycy z Seminarium Zagranicznego, bracia zakonni Towarzystwa Chrystusowego, Siostry Misjonarki dla Polonii Zagranicznej, przedstawiciele ośrodków akademickich zajmujących się badaniami nad migracją oraz organizacji pozarządowych wspierających migrantów i uchodźców w naszym kraju.

„Chciałbym, aby to wyjątkowe spotkanie pobudziło wszystkich zainteresowanych i łączących się w tym Dniu w różnych zakątkach świata do większej odpowiedzialności za nową ewangelizację ludzi w drodze” – podkreśla ks. Wiesław Wójcik TChr, dyrektor Instytutu i moderator Ruchu Apostolatu Emigracyjnego. Przypomina on słowa bł. Jana Pawła II, który powiedział do Polonii w krajach Beneluxu: „Im bardziej będziecie wierni Bogu, waszej tożsamości i kulturze, tym owocniejszy będzie wasz wkład nie tylko w dobro kraju i narodu, w którym tkwią wasze korzenie, ale także owocnie i skuteczniej będziecie mogli służyć dobru waszych nowych ojczyzn i społeczeństw, które współtworzycie.”

Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest w Kościele katolickim w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego. Jak wskazuje instrukcja Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących z 1978 r., dzień ten jest pomyślany jako „okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów”. Z badań Głównego Urzędu Statystycznego z października 2011 r. wynika, że za granicą czasowo przebywało w 2010 r. około 1 mln 990 tys. Polaków. Liczbę migrantów w całym świecie szacuje się na ponad 200 mln.

Zobacz także:

(Ks. Wiesław Wójcik/jl © Biuro Prasowe KEP 2012)

Za: www.episkopat.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda