Boliwia: zmarł kard. Julio Terrazas CSsR

redemptor.pl9 grudnia 2015 r. zmarł nasz Współbrat – ks. kardynał Julio Terrazas CSsR, arcybiskup emeryt archidiecezji Santa Cruz w Boliwii. 10 grudnia jego ciało zostanie przeniesione do katedry w Santa Cruz, a w piątek, 11 grudnia o godz. 17.00 czasu lokalnego odbędzie się pogrzeb. Niech nasz Pan, Najświętszy Odkupiciel, przyjmie go do swej chwały!

Prosimy Was, abyście polecali go Bogu w sposób szczególny w modlitwach i podczas Eucharystii.

Współbracia z Prowincji Boliwijskiej


Życiorys zmarłego

Julio Terrazas Sandoval CSsR (ur. 7.03.1936 – zm. 9.12.2015) – kardynał, arcybiskup emeryt Archidiecezji Santa Cruz de la Sierra w Boliwii.
Urodził sie w Vallegrande (Boliwia), w rodzinie wielodzietnej. W roku 1952 wstąpił do Seminarium Duchownego Redemptorystów w San Bernardo (Chile), w roku 1956 odbył nowicjat w Salta (Argentyna) i w 1957 złożył śluby zakonne. Kontynuował studia teologiczne w Instytucie św. Alfonsa w Kordobie (Argentyna), a następnie przyjął święcenia prezbiteratu w Vallegrande 29.07.1962 r. Dalsze studia w zakresie teologii pastoralnej i katolickiej nauki społecznej odbył we Francji na Uniwersytecie EMACAS w Lille.

terrazas4W 1973 był delegatem na Kapitułę Generalną w Rzymie. Pracował jako proboszcz parafii w Vallegrande i był przełożonym miejscowej wspólnoty redemptorystów (1968-1978).

Dnia 15.04.1978 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji La Paz, a 8.06.1978 w Vallegrande otrzymał święcenia biskupie z rąk kard. Jose Clemente Maurera CSsR .

Był przewodniczącym Komisji ds. Świeckich, Młodzieży i Powołań w Konferencji Episkopatu Boliwii oraz członkiem Komisji ds. Świeckich CELAM (Rada Episkopatów Ameryki Łacińskiej). W roku 1982 został biskupem diecezji Oruro. Przez 6 kadencji (18 lat) sprawował funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Boliwii. Uczestniczył w synodach biskupów w Rzymie (synody: o świeckich, o rodzinie, synody specjalne: w 25 rocznicę Soboru Watykańskiego II, na temat ekonomii) oraz w synodach Ameryk.

Dnia 6.02.1991 został mianowany arcybiskupem metropolitą Santa Cruz de la Sierra (Boliwia), ingres odbył się 14.04.1991. Uczestniczył w Zebraniach Ogólnych Biskupów Ameryki Łacińskiej i Karaibów w Santo Domingo (12-28.10.1992) i w Aparecida (13-31.05.2007). Decyzją św. Jana Pawła II został pierwszym kardynałem Boliwijczykiem (20.02.2001 r.). Był specjalnym delegatem papieża w obchodach X Kongresu Eucharystycznego w Argentynie (2-5.09.2004). Uczestniczył w konklawe w Rzymie w 2005 r. W Kurii Watykańskiej był członkiem Papieskiej Rady ds. Świeckich i Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.

Osiągnąwszy 75 lat, przeszedł na emeryturę (25.05.2013 r.). Zmarł 9.12.2015 r. w wieku 79 lat.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Za: www.redemptor.pl