Bracia Mniejsi: Doroczne spotkanie przewodniczących Konferencji

Dnia 17 maja br. rozpoczęło się w Kurii Generalnej Zakonu Braci Mniejszych w Rzymie spotkanie robocze prezesów konferencji Zakonu. Zakon Braci Mniejszych tworzą poszczególni bracia, którzy wchodzą w skład jednostek administracyjnych – prowincji.

Prowincje z kolei konstytuują tzw. Konferencje, składające się z kilku lub kilkunastu jednostek, na czele których stoi prezes. Prowincje polskie, czeska, słowacka, ukraińska oraz Fundacje – rytu bizantyjskiego na Ukrainie, białoruska i fundacja w Rosji i Kazachstanie, tworzą tzw. „Konferencje Północnosłowiańska”, reprezentuje je podczas spotkania o. Alan Brzyski OFM. Prezesi Konferencji stanowią – wg statutów generalnych – ciało doradcze Ministra Generalnego.

Więcej na: www.franciszkanie.com