Bracia Mniejsi: Dziękczynienie za beatyfikację o. Allegry

W niedzielę 11 listopada 2012 międzynarodowa wspólnota Papieskiego Kolegium Antonianum w Rzymie zgromadziła się wraz z przedstawicielami kurii generalnej oraz prowincji sycylijskiej na dziękczynnej eucharystii za dar beatyfikacji o. Gabriela Allegry OFM. Mszy przewodniczył minister generalny Zakonu Braci Mniejszych o. Jose Rodriguez Carballo OFM. Nowy błogosławiony był studentem franciszkańskiej Alma Mater w Rzymie, gdzie dojrzewało jego powołanie do pracy misyjnej na Dalekim Wschodzie. To w Rzymie przygotowywał się do wielkiego dzieła tłumaczenia Biblii na język chiński. W homilii o. generał podkreślił, iż o. Allegra jest wzorem dla wszystkich domów studiów i formacji w naszym Zakonie. Na zakończenie celebracji minister generalny ofiarował wspólnocie Antonianum ostensorium wykonane z asysykiego drzewa oliwnego, prosząc o modlitwę przed Chrystusem Eucharystycznym, by Kościół i Zakon z większym zapałem zaangażowały się w dzieło Nowej Ewangelizacji.

Źródło: www.ofm.org 

Za: www.panewniki.franciszkanie.pl