Bracia Mniejsi: Kapituła namiotów na Ukrainie

W dniach 16-18 sierpnia 2012 w Tarnopolu odbyła się VII kapituła namiotów Fundacji bizantyjsko-ukraińskiej. W kapitule wzięło udział 17 braci z trzech klasztorów: w Tarnopolu, w Użhorodzie i Niżnym Bystrym.

Zarząd prowincjalny reprezentowali: o. prowincjał Ezdrasz Biesok, o. wikariusz Antonin Brząkalik oraz o. definitor Filip Kahlert. Tematem kapituły była modlitwa. Uczestnicy wysłuchali dwóch konferencji: Współczesne nurty modlitwy w Kościele kapucyna o. Piotra Kurkiewicza oraz Modlitwa franciszkańska o. Filipa Kahlerta.

Za: www.panewniki.franciszkanie.pl.