Bracia Mniejsi: Śluby wieczyste biskupa nominata

Dnia 4 grudnia 2012 w cerkwi franciszkanów w Tarnopolu biskup nominat, o. Nil Łuszczak OFM złożył na ręce o. prowincjała Ezdrasza Biesoka śluby wieczyste w Zakonie Braci Mniejszych prowincji panewnickiej franciszkanów.

Na złożenie ślubów wyraziła wcześniej zgodę Stolica Apostolska, gdyż o. Nil otrzymał nominację biskupią, będąc jeszcze profesem czasowym. 19 listopada papież Benedykt XVI mianował o. Nila biskupem pomocniczym eparchii mukaczewskiej obrządku bizantyjskiego, przydzielając mu stolicę tytularną Flenucleta. Święcenia biskupie czyli chirotonia, odbędą się w sobotę 12 stycznia 2013 r. w soborze katedralnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Użgorodzie.

O. Nil należy do powołanej do istnienia dekretem ministra generalnego o. José Rodrígueza Carballo z 25 marca 2006 Fundacji Bizantyjskiej Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego zależnej od naszej prowincji zakonnej. Do fundacji należą klasztory w Tarnopolu, Nyżnij Bystryj i Użgorodzie. Od kilku lat wszystkie etapy formacji początkowej mają miejsce na Ukrainie. Domem postulanckim i nowicjackim jest klasztor w Tarnopolu. Bracia studiujący mieszkają w Użhorodzie, gdzie uczęszczają do seminarium diecezjalnego obrządku bizantyjskiego, którego wykładowcą jest biskup nominat.

FB