Bracia Mniejsi – Rzym: Spotkanie Prezesów Konferencji

W dniach 14 -18 maja w kurii generalnej Zakonu Braci Mniejszych w Rzymie miało miejsce doroczne posiedzenie prezesów konferencji językowych. Poszczególne prowincje Zakonu skupione są w tzw. „Konferencjach” (jest ich czternaście), które łączy wspólny język, a także bardzo często położenie geograficzne. Pięć prowincji polskich, prowincje ukraińska, czeska i słowacka, a także fundacje na Białorusi, w Rosji, Kazachstanie oraz fundacja rytu bizantyjskiego na Ukrainie, tworzą tzw. Konferencję Północnosłowiańską, którą w Rzymie reprezentował o. Alan T. Brzyski.

Pierwsza cześć spotkania miała charakter sprawozdawczy i dotyczyła relacji z wdrażania wytycznych zarządu generalnego w rzeczywistości poszczególnych wspólnot. Kolejny etap stanowiło wstępne przygotowanie do rady plenarnej Zakonu, która zaplanowana jest na 2018 r. w Nairobi. Podczas obrad ważną rolę odegrało wystąpienie ministra generalnego Zakonu, o. Michaela A. Perrego OFM, który nakreślił kondycję obecną franciszkanów na świecie i przedstawił projekty do realizacji na następny rok. W niektórych regionach (m.in. Włochy czy USA) będą one wdrażane w kontekście restrukturyzacji liczebnej niektórych prowincji.

W następnym miesiącu Zarząd Generalny Zakonu będzie gościł z wizytą braterską w Polsce, podczas której odwiedzi m.in. takie miejsca jak Wambierzyce, Górę Świętej Anny, Kalwarię Zebrzydowską, Katowice i Kraków.

Za: www.franciszkanie.com