Jubileusz 90-lecia urodzin o. Karola Meissnera OSB

Dnia 17 maja 2017 r. w Opactwie Benedyktynów w Lubiniu obchodzono jubileusz 90-lecia urodzin o. Karola Meissnera OSB. Świętowanie tej szczególnej rocznicy połączone było z Mszą Św., podczas której ci wszyscy, którzy doświadczyli życzliwości o. Karola mogli złożyć dziękczynienie za to Bogu oraz jemu samemu.

O. Karol Meissner OSB, właściwie Wojciech Meissner, urodził się 17.05.1927 r. w Poznaniu. Jako młodzieniec w czasie powstania warszawskiego służył jako sanitariusz w powstańczym szpitalu, a następnie był więźniem obozu jenieckiego. Po zakończeniu wojny ukończył studia medyczne oraz podjął praktykę lekarską. W 1951 r. wstąpił do klasztoru benedyktynów w Tyńcu, gdzie rozpoczynając nowicjat przybrał imię Karol. Dnia 21.12.1965 r. przyjął sakrament kapłaństwa w Kielcach. W następnych latach na prośbę ówczesnego ks. kard. Karola Wojtyły rozwijał duszpasterstwo rodzin i poradnictwa rodzinnego. W 1968 r. współtworzył Instytut Teologii Rodziny w Krakowie pod kierownictwem dr Wandy Półtawskiej. Prowadził liczne rekolekcje w kilkudziesięciu seminariach oraz regularne wykłady z medycyny pastoralnej oraz teologii moralnej. Od 1966 r. do 2005 r. był wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z dziedziny psychologii i psychiatrii. W 1972 r. opuścił opactwo tynieckie i przeniósł się do zagrożonego likwidacją klasztoru w Lubiniu, który dzięki jego oddanej posłudze odrodził się. O Karol jest autorem wielu publikacji dotyczących małżeństwa, rodziny, seksualności oraz życia chrześcijańskiego. Dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniami poprzez liczne rekolekcje, wykłady, konferencje oraz rozmowy.

Przewodniczący Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, skierował do o. Karola list gratulacyjny, w którym napisał:

„Dla Czcigodnego Jubilata jest to przed wszystkim czas uwielbienia dobrego Boga za dar życia i długie lata zakonnej i kapłańskiej posługi w Kościele. Podejmowana przez Przewielebnego Ojca wieloletnia służba wiedzą i otrzymanymi od Stwórcy darami przyczyniła się do pomocy wielu ludziom, zwłaszcza wchodzącym w życie młodym – poprzez słowa mądrego pouczenia – czy małżonkom przeżywającym różnego rodzaju zmagania z codziennością – poprzez podtrzymywanie w trudnościach i ukazywanie piękna chrześcijańskiego życia”.