Bracia Mniejsi: Spotkanie Prowincjałów dwóch Konferencji słowiańskich

W dniach 23-26 września br. odbyło się w miejscowości Prozor-Rama w Bośni spotkanie dwóch konferencji Zakonu Braci Mniejszych – Północno i Południowosłowiańskiej. Zakon podzielony jest na prowincje, a każda z nich skupiona jest w tzw. „konferencjach”, przynależność do których zależna jest od grupy językowej lub położenia geograficznego. Zakon liczy dwanaście konferencji.

Północnosłowiańska skupia pięć prowincji polskich oraz prowincje z Czech, Słowacji, Ukrainy i Fundację Rosja Kazachstan. W skład Konferencji Południowosłowiańskiej wchodzą dwie prowincje z Bośni i Hercegowiny, trzy z Chorwacji oraz jedna ze Słowenii.

Spotkanie w Rama stanowiło przygotowanie do Rady Plenarnej Zakonu, która odbędzie się w listopadzie br. Podczas obrad poświęcono także uwagę tematowi formacji oraz zagadnieniu tzw. „późnych powołań”. Po skończonych obradach Ministrowie Prowincjalni uczestniczący w spotkaniu udali się z pielgrzymką do sanktuarium Matki Boskiej Królowej Pokoju w Medjugorje, w którym posługują współbracia z Prowincji Mostar. Kolejne spotkanie obu konferencji przewidziane jest na przyszły rok – i ma się ono odbyć w Krakowie. Prowincję św. Jadwigi reprezentował Minister Prowincjalny o. Alan Brzyski.

Za: www.franciszkanie.com