Bracia Mniejsi: Z najlepszymi życzeniami u Matki Bożej… w Sinalunga

Do uroczystości odpustowych nasze Sanktuarium przygotowało się poprzez nowennę, na którą każdego wieczoru przybywały różne parafie z doliny Chiany, której patronką jest nasza Madonna. Co wieczór parafie, pod przewodnictwem swoich pasterzy animowały nabożeństwo różańcowe oraz Mszę św., po której, w kaplicy Matki Bożej, kustosze sanktuarium zawierzali przybyłych wiernych opiece Matki niebiańskiej.

W wigilię uroczystości odbyła się w tutejszej kolegiacie Msza św. pod przewodnictwem naszego biskupa Rodolfo Cetoloni ofm, w której koncelebrował kler naszej diecezji. Ten moment był poświęcony dziesiątej rocznicy nawiedzenia w parafiach Matki Bożej Ucieczki z naszego Sanktuarium, patronki diecezji Montepulciano – Chiusi – Pienza. Na koniec Eucharystii, biskup Rodolfo odnowił akt poświęcenia naszej Matce Bożej całej Diecezji, wszystkich Rodzin, dzieci i młodzieży oraz poświecenia i oddania pod Jej opiekę parafii, kapłanów i seminarzystów. Po uroczystej Mszy ruszyła, oświetlonymi przez znicze ulicami, procesja, w której niewiasty naszej diecezji, niosły na swoich barkach obraz Matki Bożej z Rifugio. Po przybyciu do Sanktuarium została odmówiona modlitwa wypraszająca od wieków łaski przez wstawiennictwo Matki Bożej, a następnie została odkryta i poświęcona tablica pamiątkowa diecezji w dziesiątą rocznicę nawiedzenia obrazu Matki Bożej w naszych parafiach.

W sam dzień odpustu ku czci narodzenia Matki Bożej, lud wierny uczestniczył w dwóch mszach. Wieczornej Mszy przewodniczył minister prowincialny braci mniejszych w Toskanii o. Paolo Fantaccini, który skierował do zebranych płomienne słowa w kazaniu, zachęcając do naśladowania Maryi w życiu codziennym. Po Mszy św. ruszyła procesja wokół Sanktuarium, nawiedzając dom starców, który obsługujemy oraz błogosławiąc pola przed zbiorami winogron i oliwek. Po powrocie na plac sanktuarium, rodzice w imieniu swoich dzieci odczytali akt poświęcenia się Matce Bożej, a następnie ojciec Prowincjał udzielił zebranym, a szczególnie dzieciom, błogosławieństwa końcowego. Po uczczeniu Matki Bożej, wszyscy przeszli do ogrodów klasztornych na małe rinfresco.

Całość uroczystości odpustowych skończyła się wieczornym koncertem trzech chórów naszej diecezji. Przybył chór św. Marcina z Sinalunga, chór polifoniczny z Mamione oraz chór z Stazione di Montepulciano. Każdy z chórów wykonał po pięć utworów, wśród których dwa były zadedykowane Matce Bożej a jeden św. Franciszkowi. Koncert zakończył się wspólnym odśpiewaniem hymnu do Matki Bożej Ucieczki przed Jej wizerunkiem.

W imieniu wspólnoty – Chryzostom J. Fryc ofm

Więcej (zdjęcia) na: www.franciszkanie.net