Home WiadomościZe Świata Chrystusowcy – Brazylia: Kolejny (ostatni?) numer „Polonicusa”

Chrystusowcy – Brazylia: Kolejny (ostatni?) numer „Polonicusa”

Redakcja

chrystusowcy.plCzy „Polonicus”  przetrwa…. ?

Z pewnym opóźnieniem ukazał się kolejny numer (być może, że jest to już ostatni) czasopisma refleksji Brazylia-Polska „Polonicus”! Jest to jedyny periodyk polonijny o charakterze naukowym wychodzący w świecie i wydawany w Kurytybie.

Ostatni numer dedykujemy św. Janowi Pawłowi II. Oto tekst dedykacji:

„W poczuciu synowskiej miłości i wdzięczności wobec Osoby Papieża Jana II z okazji Jego kanonizacji dedykujemy Mu obecny numer tego jedynego w świecie – o charakterze naukowym – polonijnego periodyku „Polonicus”. 
- Wdzięczni jesteśmy św. Janowi Pawłowi II za Jego decydujący wpływ na brazylijską wspólnotę polonijną w ciągu całego Jego pontyfikatu: od wyboru na stolicę Piotrową, aż po przejmujące świadectwo chrześcijańskiej śmierci;
- To On z polskiego rodu, jako Następca św. Piotra, swoją osobą, nauczaniem i przykładem wśród imigrantów polskich oraz ich potomków w kolejnych pokoleniach żyjących w Brazylii obudził świadomość i dumę ze swoich korzeni etnicznych. 
- Dzięki Niemu Brazylijczycy polskiego pochodzenia nie wypierając się swojej brazylijskości i miłości do swojej Ojczyzny Brazylii wzbudzili w ich sercach poczucie serdecznej łączności z Polską, krajem ich przodków. 
- Z pokorą prosimy św. Jana Pawła II, aby orędował za brazylijską wspólnotą polonijną, aby nie zatraciła wiary, przynależności do Kościoła i świadomości swojego słowiańskiego pochodzenia! 
Święty Janie Pawle II, módl się za nami! Otocz swoją modlitwę Brazylię, Polskę i wspólnotę polonijną żyjącą, wierzącą i pracującą w Kraju Krzyża Południa!”

Pozwolę sobie na zamieszczenie tutaj  fragmentu „Wstępu” wspomnianego periodyku:

Przekazując naszym Drogim Czytelnikom podwójny tegoroczny numer naszego czasopisma wyrażam ubolewanie, że niestety z braku odpowiednich środków finansowych nie byliśmy w stanie wydać oddzielnie dwóch numerów. 

Słowa, jakie napisałem we Wstępie w poprzednim numerze (7-8)/2013 należałoby powtórzyć również i w tym miejscu! Nie będziemy utyskiwać na brak zrozumienia dla naszego periodyku w instytucjach polskich, czy też na dostrzegalny zanik wśród osób polskiego pochodzenia poczucia odpowiedzialności za upamiętnienie historii naszej grupy etnicznej, czy też rejestru pogłębiającej się więzi przyjaźni i współpracy Brazylii z Polską – krajem naszego pochodzenia.

Ubolewamy, że zanika u współczesnych potomkach polskich imigrantów w Brazylii otwartość serca na wspieranie finansowe wydawania tego jedynego w świecie polonijnym periodyku o charakterze naukowym. Blisko 150. letnia historia Polonii brazylijskiej  ukazuje wielość gazet, czasopism (ponad sto tytułów), książek, które były wydawane dzięki zrozumieniu i wsparciu finansowemu. Żywimy nadzieję, że Polonusi brazylijscy staną na wysokości zadania i będą naśladować swoich przodków w odpowiedzialności za wydawnictwa traktujące o nich i im poświęcone.

Obecny numer periodyku dedykujemy Wielkiemu Polakowi, który pełniąc odpowiedzialną misję Następcy św. Piotra i służąc całemu Kościołowi i światu nie unikał okazji, ale gdzie mógł tam publicznie świadczył o swoim polskim rodowodzie! Podczas swoich podróży apostolskich do tylu krajów, w każdym z nich spotykał się ze swoimi rodakami, aby umocnić w nich wiarę i polskość! Ta dedykacja Papieżowi Janowi Pawłowi II związana jest z Jego kanonizacją! Jest to gest prosty, ale płynący z głębi naszych serc….

Skoro piszę o wdzięczności to, w tym miejscu we własnym imieniu i tych wszystkich, którzy wezmą do ręki ten numer periodyku, wyrażam serdeczne podziękowanie panu Markowi Makowskiemu – konsulowi generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Kurytybie za zrozumienie naszej delikatnej sytuacji, za Jego wrażliwość serca i wyjście naprzeciw ludzi owianych idealizmem polonijnym, a którym brak środków na realizację jednego z przejawów żywotności tej wspólnoty, a jest nim wydawanie własnego, polonijnego czasopisma. Za pomoc finansową, dzięki której wydaliśmy ten podwójny numer „Polonicusa”, nasza szczera wdzięczność! Dziękujemy z głębi serca! 

Czasopismo jest do dyspozycji w wersji papierowej, ale także elektronicznej.

Dlaczego umieściłem taki tytuł tego artykułu? Po prostu jestem już zawstydzony i zmęczony żebraniem przez 15 lat na wydawanie: przez 10 lat  periodyku „Projeções” i przez ostatnie 5 lat „Polonicusa”. Wierzyłem przez ten okres wydawniczy, że pojawi się jakieś zainteresowanie utrzymaniem żywotności czasopisma…. Niestety, jeżeli była jakaś pomoc z Kraju to, raczej symboliczna, a od społeczności polonijnej prawie żadna … No, cóż trzeba z przykrością stwierdzić, że „Polonicus” podzieli los periodyku „Anais da comunidade brasileiro-polonesa”, który był wydawany z okazji 100-lecia imigracji polskiej w Brazylii. Ukazało się 9 numerów. „Anais” zakończyły swoją żywotność z powodu braku funduszy … Podobny los spotyka „Polonicusa”, a szkoda!

ks. Zdzisław Malczewski SChr

Za: www.chrystusowcy.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda