Chrystusowcy: Nowy zarząd w dwóch prowincjach

Przełożony Generalny za zgodą swojej rady mianował nowy zarząd dla Prowincji pw. Królowej Polonii Zagranicznej (USA, Kanada) oraz dla Prowincji pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (Francja, Hiszpania, Portugalia).

Pierwszy z nich z prowincjałem ks. Jackiem Walkiewiczem SChr oraz radnymi: ks. Bogdanem Molendą SChr i ks. Andrzejem Totzke SChr.

Drugi z przełożonym prowincjalnym ks. Zbigniewem Wcisło oraz radymi prowincji: ks. Zdzisławem Początkiem SChr oraz ks. Antonim Ptaszkowskim.

Każdy z nich rozpoczyna kadencję z dniem 1 sierpnia 2019 roku.

Życzymy wierności charyzmatowi i Bożej mądrości w prowadzeniu powierzonych współbraci.

Za: serwis.chrystusowcy.pl