Chrystusowcy: Zmarł ks. Józef Gula TChr

W wieku 86 lat w Londynie zmarł śp. ks. Józef Gula SChr. – wieloletni duszpasterz Polaków w Australii i Anglii. Termin uroczystości pogrzebowych śp. ks. Józefa zostanie podany po ustaleniu.

Ks. Józef Zbigniew Gula SChr urodził się 21 sierpnia 1926 r. w Lublinie. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 20 września 1947 r. w Puszczykowie. Pierwszą profesję zakonną złożył 29 września 1948 r. w Puszczykowie, zaś dozgonną 29 września 1951 r. w Poznaniu. Święcenia prezbiteratu przyjął 21 czerwca 1953 r. z rąk ks. bpa Herberta Bednorza w Poznaniu.

Po święceniach pracował jako wykładowca patrologii w Seminarium w Ziębicach. Od 1956 roku był duszpasterzem w Naramowicach, następnie w parafii św. Jana Chrzciciela w Szczecinie i od 1958 roku w Sarbii.

W 1959 r. wyjechał do Australii, gdzie był jednym z pionierów duszpasterstwa polonijnego chrystusowców. Pracował w ośrodkach duszpasterskich: Cardiff, Bankstown i Morwell. Był przełożonym okręgowym kapłanów Towarzystwa Chrystusowego w Australii. Głosił Misje przed uroczystościami Tysiąclecia Chrztu Polski we wszystkich ośrodkach polskich w Australii i na Tasmanii.

Od 1969 r. był duszpasterzem Polaków w Wielkiej Brytanii, gdzie organizował struktury Prowincji pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez trzynaście lat był przełożonym tej prowincji. Był proboszczem w parafii Lampeter (Walia), Newcastle-upon-Tyne i London – Wimbledon. Jego staraniem kupiono kościół w Londynie w dzielnicy Putney.

Do 1987 roku był proboszczem w Londynie – Putney, a potem rezydentem w tej parafii, pomagając w pracy duszpasterskiej.

W 1992 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Londyńskim uzyskując tytuł doktora filozofii. Był wykładowcą Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

Za: www.chrystusowcy.pl