Salezjanie – Warszawa: Pierwszy taki zjazd

Historyczne spotkanie dyrektorów, proboszczów oraz dyrektorów szkół inspektorii warszawskiej, które odbyło się w dniach 19-20 września, dobiegło końca. Po raz pierwszy wzięli w nim współbracia z Białorusi. Od 2 września bowiem – po zamknięciu Okręgu Wschodniego – domy salezjańskie na Białorusi zostały przyłączone do Inspektorii św. Stanisława Kostki.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 12 mszą świętą, której przewodniczył ks. inspektor Sławomir Łubian. Popołudniowa sesja składała się z trzech zasadniczych punktów: konferencji ks. wikariusza Andrzeja Wujka „Tożsamość, świadectwo, wiarygodność w życiu salezjanina”, pracy w grupach na temat programu peregrynacji relikwii ks. Bosko w poszczególnych wspólnotach oraz prezentacji przez współbraci z Białorusi dzieł salezjańskich nowo powstałej delegatury. Grupy dyskusyjne zostały utworzone ze współbraci bliskich sobie wspólnot, stąd też praca miała bardzo wymierną korzyść dla wszystkich i dotyczyła konkretnych pomysłów oraz sugestii, które mogą być wykorzystane podczas peregrynacji.

Bardzo ciepło została przyjęta prezentacja wspólnot i dzieł na Białorusi. We wrześniowym liście okólnym ks. Inspektor napisał: „Przełożony generalny, ks. Pascual Chávez, w dniu 2 kwietnia 2012 r. wydał dekret o restrukturyzacji Okręgu Wschodniego pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP z siedzibą w Moskwie, na mocy którego domy salezjańskie na Białorusi: Boruny – wspólnota pw. Św. Jana Bosko, Mińsk – wspólnota pw. Św. Jan Bosko, Nowojelnia – wspólnota pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Smorgoń – wspólnota pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych wraz z przynależącymi do nich dziełami i współbraćmi zostały przeniesione do inspektorii warszawskiej pw. Św. Stanisława Kostki. Dlatego mam zaszczyt w imieniu nas wszystkich po bratersku powitać Współbraci z Białorusi w naszej inspektorii. Zarówno tych, którzy już duszpastersko i wychowawczo pracują na Białorusi (17), jak i tych, którzy są w formacji początkowej na teologii (1), w postnowicjacie (1) i nowicjacie (2). Zgodnie z decyzją Księdza Generała współbracia na Białorusi będą tworzyć delegaturę naszej inspektorii. Najbliższy rok będzie dla nas czasem wzajemnego poznawania się i zorganizowania struktur, które służyć będą naszej wspólnej pracy na rzecz młodych ludzi.”

Podczas wieczornego słówka ks. Inspektor życzył, aby niekończąca się opowieść, jaką jest historia Zgromadzenia w Polsce i na Białorusi, cały czas trwała. Poprosił także o modlitwę w intencji nowych powołań, młodzieży i salezjanów, którzy z młodzieżą pracują.

Kolejny dzień obrad rozpoczęto Eucharystią pod przewodnictwem ks. A. Wujka. Słowo Boże o męczeństwie wygłosił ks. Stanisław Stachal. Na sesję poranną złożyły się dwa wystąpienia. Ks. inspektor S. Łubian mówił na temat problemów uzależnień od alkoholu, a ks. ekonom Józef Pietrusik przedstawił aktualne sprawy ekonomiczne inspektorii. Po każdym wystąpieniu głos zabierali uczestnicy spotkania. Szczególnie pierwsze wystąpienie poddało wiele tematów do przemyśleń i wyostrzyło punkt widzenia na zdarzenia i sytuacje, które mają miejsce w związku z uzależnieniem od alkoholu. Ks. J. Pietrusik przede wszystkim zdał sprawozdanie z ukończonych prac remontowo-adaptacyjnych naszego nowego domu nowicjackiego w Woźniakowie.

wk

Za: www.salezjanie.pl