Chrystusowiec wśród Polonii na Łotwie

Odpowiadając na prośby płynące od Polonii na Łotwie Towarzystwo Chrystusowe podjęło posługę duszpasterską w Rydze. Z dniem 1 stycznia 2012 r. metropolita Rygi abp Zbigniew Stankiewicz mianował ks. Krzysztofa Kuryłowicza wikariuszem w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Rydze i kapelanem Polaków w archidiecezji ryskiej.

Życząc ks. Kuryłowiczowi Bożego błogosławieństwa i światła Ducha Świętego zawierzamy w modlitwie jego posługę duszpasterską i wszystkie sprawy Polaków na Łotwie Chrystusowi – Dobremu Pasterzowi.

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl