Coraz bliżej beatyfikacja saletyna

Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Jeana Berthiera MS, założyciela misjonarzy Świętej Rodziny, wchodzi w ostatnie etapy. 16 maja dokumenty sprawy zostały przekazane konsultorom teologicznym.

Według informacji przekazanych niedawno przez Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny, jeszcze 16 maja br. sprawa beatyfikacji ks. Jeana Berthiera MS została przekazana do tzw. kongresu konsultorów teologicznych Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Natomiast 26 maja br. postulator beatyfikacji ks. Patrice Ralaivao MSF przekazał kongregacji 11 egzemplarzy positio super virtutibus, czyli dokumentu o heroiczności cnót Sługi Bożego.

Końcowa opinia konsultorów teologicznych wraz z pisemnymi wnioskami generalnego promotora wiary zostaną poddane osądowi kardynałów i biskupów, którzy 5 października zbiorą się na tzw. kongresie teologicznym kongregacji. Zwracamy się więc z prośbą o modlitwę w intencji beatyfikacji Sługi Bożego ks. Jeana Berthiera:

Boże, Ty uwielbiasz tych, którzy Ciebie wielbią, wsław sługę Twego, Jana Berthiera. On zawsze starał się o chwałę Twoją przez pracę nad zbawieniem dusz i wychowaniem młodzieży, która jest nadzieją Twojego Kościoła. Spraw, aby przez Kościół zaliczony do grona świętych, przyświecał nam jako przykład świętej gorliwości o Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Jean Berthier urodził się 24 lutego 1840 r. w Chatonnay w południowej Francji. Był najstarszym dzieckiem Piotra i Marii Berthier. Mając sześć lat, Jean po raz pierwszy usłyszał historię objawienia Matki Bożej w La Salette. Rok później rozpoczął naukę, najpierw w szkole w Chatonnay, a od 1853 r. w Niższym Seminarium Duchownym w La Côte. W tym czasie dojrzewało w nim powołanie kapłańskie. W 1858 r. przekroczył próg Wyższego Seminarium Duchownego w Grenoble. Po otrzymaniu święceń subdiakonatu wraz z kolegami udał się do La Salette. Zauroczony miejscem objawienia i tworzącą się tam wspólnotą zakonną miał stwierdzić, że jeszcze tutaj powróci. Równo rok po tej pielgrzymce, 14 sierpnia 1862 r. rozpoczął nowicjat u saletynów, a 20 września tego samego roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Achille Ginoulhiaca. Liczne choroby spowodowały, że nowicjat Jeana Berthiera wydłużył się z roku do trzech lat, dlatego pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1865 r.

Był gorliwym zakonnikiem, rekolekcjonistą, misjonarzem ludowym, autorem wielu książek naukowych i popularnych, a przede wszystkim założycielem nowej wspólnoty zakonnej. Jeszcze jako młody duszpasterz przejął się problemem spóźnionych powołań oraz tych, którzy ze względu na wysokie koszty edukacji nie mogli zostać kapłanami. Ponieważ nie mógł w tych kwestiach nic zrobić we własnym zgromadzeniu, podjął decyzję o założeniu nowego instytutu zakonnego, który byłby odpowiedzią na ówczesne potrzeby misyjne Kościoła. Papież Leon XIII zainteresowany projektem nowego dzieła zażądał jego szybkiej realizacji. 28 września 1895 r. został wydany akt fundacyjny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Za patronkę zgromadzenia Jean Berthier obrał Matkę Bożą z La Salette. Pierwszy dom zakonny powstał na terenie byłych koszar wojskowych w Grave w Holandii. 20 sierpnia 1905 r. odbyły się święcenia pierwszych trzech diakonów w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny.

Ks. Jean Berthier MS zmarł w opinii świętości 16 października 1908 r. 16 grudnia 1950 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

(gz / misjonarzemsf.pl)

Za: www.saletyni.pl