Demokratyczna Republika Konga: V Sympozjum poświęcone Formacji do życia konsekrowanego

W dniach 25-27 marca, w Wielkiej Auli Instytutu św. Franciszka Salezego w Lubumbashi odbyło się V Sympozjum poświęcone Formacji do życia konsekrowanego. Zostało ono zorganizowane przez Stowarzyszenie Przełożonych Wyższych regionu Katanga. Jego tematem, wybranym przez Komitet Organizacyjny, było “życie konsekrowane”.

W Sympozjum uczestniczyło około 120 osób konsekrowanych, członków różnych instytutów zakonnych i świeckiego życia konsekrowanego. W pierwszym dniu Claude Tassin, cssp, emerytowany profesor Instytutu Katolickiego w Paryżu, przedstawił refleksję na temat Ewangelii św. Marka. Po nim głos zabrał ks. Jean-Luc Vande Kerkhove, który mówił o różnych formach życia konsekrowanego na przestrzeni wieków. Po południu profesor Luboya, z Uniwersytetu w Lubumbashi, omówił sposoby koegzystencji w czarnej Afryce w kontekście form tradycyjnych i społeczeństwa współczesnego.

W dniu 26 marca, po Mszy św.krzyżma, miały miejsce prelekcje: ks. Jana Schreursa, sds, na temat zewnętrznych czynników, które wpływają na życie wspólnotowe, a po niej kolejna – Alaina Muyka, z Instytutu Uniwersyteckiego “Maria Malkia” w Lubumbashi, poświęcona z kolei czynnikom psychologicznym, które łączą się z życiem wspólnym.

W ostatnim dniu wygłoszone zostały dalsze trzy referaty, które pomogły uczestnikom zgłębić główny temat. Najpierw pani Amisa Zahabu, należąca do ruchu “Focolari”, mówiła o duchowości komunii; po niej – siostra Petronilla Kayiba, op, zgłębiła znaczenie pojednania w życiu wspólnotowym; i jako ostatni głos zabrał brat Gilbert Nakahosa, jk, wykładowca Wydziału Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu w Kongu, przedstawiając prelekcję na temat relacji pomiędzy życiem wspólnotowym i posłannictwem.

Na zakończenie spotkania wszyscy podziękowali Komitetowi Organizacyjnemu, który tworzyli ks. Vande Kerkhove, dyrektor Instytutu Teologii w Lubumbashi, i Córki Maryi Wspomożycielki, siostra Charlotte Bizige i siostra Matilda Mwatsha.

Materiały z tego Sympozjum ukażą się w najbliższym czasie w ramach zbioru Instytutu św. Franciszka Salezego.

ANS – Lubumbashi

Za: www.infoans.org