Kapucyni: Kapituła Wiceprowincji Ukrainy i Rosji

W dniach od 2 do 5 kwietnia tego roku w Starokonstantynowie na Ukrainie, w „białym tygodniu” następującym zaraz po Passze, Bracia Mniejsi Kapucyni Wiceprowincji Ukrainy i Rosji spotkali się na czwartej kapitule zwyczajnej.

Kapituła jest czasem podsumowania ostatnich trzech lat życia wiceprowincji i spojrzenia na życie braci i wspólnot, oraz momentem wybrania przełożonego wyższego, wiceprowincjała, i jego dwóch pomocników – radnych. Kapitule przewodniczy minister prowincjalny Krakowskiej Prowincji Kapucynów, brat Jacek Waligóra OFMCap, ponieważ Wiceprowincja Ukrainy i Rosji podlega Krakowskiej Prowincji Kapucynów.

3 kwietnia odbyła się sesja wyborcza kapituły, w czasie której został wybrany wiceprowincjał Ukrainy i Rosji. Został nim na drugą kadencję br. Grzegorz Romanowicz, który pełni tę funkcję od ostatnich trzech lat.

4 kwietnia, do południa, miały miejsce wybory dwóch radnych, którzy służą pomocą wiceprowincjałowi w wypełnianiu jego obowiązków. Na lata 2013 – 2016 do posługi zostali wybrani brat Konstantyn Morozow OFMCap oraz brat Kazimierz Guzik OFMCap.

Kapituła ze swojej natury jest momentem spotkania się braci ze sobą, ale jest też przede wszystkim okazją spotkania braci ze Zmartwychwstałym Jezusem. Dlatego w ramach obrad bracia spotykają się na Liturgii godzin, Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, oraz rozpoczynają kapitułę liturgią pojednania. Kapituła ma swojego ojca duchownego, który prowadzi rozważania dla braci podczas Liturgii godzin na jutrzni, przewodniczył liturgii pokutnej oraz głosił homilię. Posługę ojca duchownego podczas kapituły pełnił brat Jacek Kania OFMCap, gwardian Domu Modlitwy w polskim Zagórzu.

Wiceprowincja Ukrainy i Rosji

Bracia Mniejsi Kapucyni Wiceprowincja Ukrainy i Rosji obecni są w siedmiu placówkach na terenie Ukrainy: Dnieprodzierżyńsku, Dniepropietrowsku, Kijowie, Krasiłowie, Starokonstantynowie, Winnicy i Użhorodzie (obrządek bizantyjski) oraz w jednej na terenie Rosji – Woroneżu.

Według sprawozdania za rok 2013 braci po ślubach wieczystych jest 32 (26 kapłanów i 6 niekapłanów), na ślubach czasowych 6, a postulantów 7 (4 w ukraińskim postulacie, 3 w postulacie w Polsce). Średnia wieku braci po ślubach wieczystych wynosi 40 lat. Wśród braci w wiceprowincji 30% to bracia z Ukrainy i Rosji.

Wicperowincja Ukrainy i Rosji wchodzi w skład Prowincji Krakowskiej Kapucynów.

Dzieła prowadzone przez wiceprowincję:

•    Franciszkański Zakon Świeckich;
•    Franciszkańska Szkoła Ewangelizacji;
•    Młodzież Franciszkańska Tau;
•    Podolska Piesza Pielgrzymka do Berdyczowa;
•    Dom rekolekcyjny w Krasiłowie dla duchowieństwa i osób świeckich;
•    Działalność parafialna i ewangelizacyjna (wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, Neokatechumenat, Kursy Alfa, rekolekcje);
•    Klara Studio;
•    Zespół Kana;
•    Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji (53 filie na świecie);
– Centrum Rehabilitacyjne dla osób uzależnionych;
– Szkoła Misyjna.

Oficjalna strona Wiceprowincji Ukrainy i Rosji – www.kapucyni.org.ua

Autor: Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska