Dominikanie: Generał zachęca do kontemplacji

W trakcie kontemplacji nie zachowujemy się tak jak wtedy, gdy idziemy na rynek, aby zakupić coś, co później moglibyśmy rozdać – przypomina Generał Zakonu Kaznodziejskiego.

Ojciec Bruno Cadoré pisze o tym do współbraci i mniszek w liście na kolejny rok nowenny przed jubileuszem 800-lecia powstania Zakonu Kaznodziejskiego, który świętowany będzie w 2016 roku.

To kolejny list Ojca Generała do całej rodziny dominikańskiej w związku z przygotowaniami do jubileuszu. W zeszłorocznym liście wyraził wielkie uznanie dla roli kobiet jaką odegrały one w dziejach Zakonu.

„U początków nowej przygody ewangelizacji, którą podjął Dominik, to kobiety jako pierwsze przyłączyły się do niego, a za nimi ludzie świeccy, dając nam w ten sposób przykład wysiłku ewangelizacyjnego: rodzaj »małego Kościoła«, wspólnoty zebranej przez moc głoszonego Słowa, zebranej po to, by wspólnie słuchać tego Słowa i by nieść je światu” – pisał o. Cadoré.

Motywem przewodnim obecnego roku nowenny są słowa: „Niech Mi się stanie według słowa twego!”, które Maryja wypowiedziała podczas Zwiastowania. Do nich też nawiązuje w swoim tegorocznym liście 86. następca Świętego Dominika.

Przypominając, że „kontemplacja i głoszenie Słowa stanowią wspólnie centrum życia i misji Zakonu”, o. Cadoré zaznacza, iż wcale nie chodzi o „przeciwstawianie sobie jednego i drugiego, aby bracia i siostry musieli nieustannie poddawać pod ocenę własnego intelektu tę kruchą równowagę pomiędzy aktywną posługą głoszenia a wycofaniem się w ciszę kontemplacji”.

„Będąc równocześnie w pełni i kontemplacją, i głoszeniem, posługa kaznodziejów umiejscawia ich w szkole Maryi, która przyjmując przesłanie anioła, zgodziła się porodzić Jezusa” – tłumaczy Generał.

Podkreśla również, że „studium i adoracja to dwa charakterystyczne rysy w tradycji Zakonu, na które wskazuje Benedykt XVI, aby ukazać, w jaki sposób Zakon Kaznodziejski jest wezwany do udziału w nowej ewangelizacji”.

Przywołując sformułowaną w XIII wieku przez Świętego Tomasza z Akwinu dewizę Zakonu Kaznodziejskiego: „Contemplare et contemplata aliis tradere”, co znaczy: „kontemplować i dzielić się kontemplacją”, o. Cadoré przypomina, iż nie opisuje ona „dwóch kolejnych kroków na drodze posługi ewangelizacyjnej”.

sz, dominikanie.pl / tłum. Justyna Rajter / kn

Za: www.dominikanie.pl