Pijarzy: Peregrynacja obrazu Matki Bożej Budsławskiej w Szczuczynie

W dniach 3 – 4 kwietnia br., szczuczyńska parafia gościła w swojej świątyni kopię obrazu Matki Bożej Budsławskiej, opiekunki Białorusi. Peregrynacja obrazu odbywała się w ramach „Roku Wiary”, ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI oraz w 400 rocznicę przybycia obrazu Matki Bożej do Budsławia.

Spotkanie z Ikoną rozpoczęło się uroczystą Mszą św., której przewodniczył o. Cecylian, bernardyn, który jest odpowiedzialny za peregrynację obrazu w parafiach. W wygłoszonym kazaniu o. Cecylian przybliżył wiernym historię obrazu oraz zachęcił do powierzenia Matce Bożej wszystkich spraw życiowych. Po sprawowanej Eucharystii przez prawie dwa dni parafianie mogli nie tylko złożyć swoje modlitwy przed Ikoną Matki Bożej, ale również oddać Jej cześć poprzez ucałowanie.

Proboszcz parafii w Szczuczynie, o. Witold podsumował te dni słowami o. Cecyliana: „Nasza parafia przeżyła czas łaski”.

Wspólnota ze Szczuczyna

Więcej na: www.pijarzy.pl