Książka o. Gabriela Witaszka: Rodzina – Instytucja Boża zbudowana na małżeństwie. Dar Boga i odpowiedź człowieka.

Rodzina jest Bożą instytucją zbudowaną na małżeństwie i wywodzi swój początek ze stwórczego aktu Boga. Fakt stworzenia przez Boga człowieka na swój obraz, jako mężczyznę i kobietę, zakłada moc miłości prokreatywnej. W Starym Testamencie rzeczywistość małżeństwa była obrazem zbawczego przymierza pomiędzy Bogiem a Izraelem. Prorocy bardzo często posługują się obrazem jedności małżeńskiej celem podkreślenia znaczenia przymierza: miłość pomiędzy mężczyzną a kobietą odsyła do miłości pomiędzy Bogiem a Izraelem. Z kolei literatura mądrościowa podkreśla aspekt moralny i religijny małżeństwa. W kontekście nowego przymierza małżeństwo nabiera jeszcze większego znaczenia, ponieważ wyraża tajemnicę miłości, która łączy Chrystusa z Jego Kościołem. Relacja Chrystus – Kościół stała się modelem wzajemnej miłości pomiędzy małżonkami. Rodzina służy do wzrostu Kościoła, którego jest początkiem na tyle, na ile przyczynia się do nawiązywania relacji miłości i wiary pomiędzy swoimi członkami.

Informacja o autorze

GABRIEL WITASZEK – Redemptorysta Prowincji Warszawskiej. Profesor zwyczajny biblijnej teologii moralnej na Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie oraz Redaktor Naczelny pisma naukowego Studia Moralia. Autor licznych książek, artykułów i recenzji w różnych językach. Zaangażowany duszpastersko. Mieszka w Rzymie.