Fanciszkanie: Nowe Definitorium Kustodii

Kustodia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Słowacji ma nowe definitorium.

Członkowie Kustodii podczas 5. Kapituły zwyczajnej kustodialnej wybrali o. Jaroslava M. Cára (l. 41) na wikariusza i sekretarza kustodii oraz o. Martina Kollára (l. 45) i o. Jozefa Sukeníka (l. 33) na definitorów.

Podczas 2. części Kapituły (5-9 sierpnia) zostaną wybrani przełożeni czterech klasztorów w Bratysławie, Brehovie, Lewoczy (Levoča) i Spiskim Czwartku (Spišský Štvrtok).

Za: www.franciszkanie.pl