Franciszek: rozeznanie jest darem Bożym

„Rozeznanie jest darem Pana i trzeba o nie prosić w nieustannej modlitwie, a jednocześnie zdobyczą jest asceza osobista, wymagająca pokory i cierpliwości, zdolność słuchania i wysiłek zrozumienia innych” – powiedział Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”.

Papież nawiązał w nim do czytanego dziś fragmentu Ewangelii (Łk 6,39-45), w którym Pan Jezus podkreśla, że przewodnik nie może być ślepy, że musi być człowiekiem mądrym.

Franciszek podkreślił, że jeśli przewodnik nie posiada mądrości, to może wyrządzić szkodę tym, którzy mu ufają. Pan Jezus zachęca osoby odpowiedzialne za wychowanie czy kierownictwo, by uświadomiły sobie swą delikatną rolę i konieczność rozeznania zawsze właściwej drogi, którą trzeba prowadzić ludzi.

Papież zachęcił do naśladowania w tym Pana Jezusa i obierania postawy łagodności i miłosierdzia, aby być osobami szczerymi, pokornymi i sprawiedliwymi. Przestrzegł przed pokusą pobłażliwości wobec siebie, przy surowej ocenie innych. „Zawsze pożyteczne jest pomaganie innym mądrą radą, ale dostrzegając i korygując wady naszego bliźniego, musimy mieć świadomość, że również sami mamy wady. W ten sposób będziemy wiarygodni, będziemy działać pokornie, dając świadectwo miłości” – stwierdził Ojciec Święty.

Franciszek wskazał, że możemy to rozpoznać po owocach naszego działania i naszych słów. Człowiek dobry „czerpie ze swego serca i ze swoich ust dobro, a ten, kto jest zły, czerpie z nich zło, uprawiając najbardziej niszczycielskie działanie: szemranie” – podkreślił papież.

Pełny tekst przemówienia znajdziecie TUTAJ.

Za: www.deon.pl