Home WiadomościZe Świata Franciszkanie: FEMO na Ukrainie

Franciszkanie: FEMO na Ukrainie

Redakcja

Definitor generalny, prowincjałowie, kustosze i delegaci prowincjalni Federacji Europy Środkowo-Wschodniej Zakonu Franciszkanów obradowali w Bołszowcach na Ukrainie (21-26 października).

Zebranie plenarne przełożeni rozpoczęli Eucharystią w pobliskim Haliczu, gdzie znajduje się Sanktuarium Błogosławionego Jakuba Strzemię, franciszkańskiego misjonarza Rusi, patrona archidiecezji lwowskiej i współpatrona krakowskiej prowincji franciszkanów. Mszy św. odpustowej przewodniczył o. bp Edward Kawa OFMConv ze Lwowa.

Tegoroczne obrady w głównej mierze dotyczyły przyjęcia polskiego tłumaczenia zakonnych dokumentów: Konstytucji, Statutów generalnych oraz Statutu Federacji i jego Aneksu.

Bracia zapoznali się z przygotowanym przez zespół roboczy ich polskim tłumaczeniem, debatowali nad dyskusyjnymi sformułowaniami, głosowali nad poszczególnymi artykułami, a na koniec podjęli uchwały, w których zwrócili się do Generała Zakonu i jego Definitorium o pozwolenie na druk tych dokumentów w przyjętym brzmieniu. Zgodnie z wolą członków FEMO składem i drukiem zająć ma się Wydawnictwo Franciszkanów w Niepokalanowie.  

Definitor generalny, prowincjałowie i kustosze obsadzili wakujące stanowisko Sekretarza ds. Formacji Federacji. Jednogłośnie wybrany został na nie o. Piotr Szczepański, wikariusz warszawskiej prowincji franciszkanów.

Definitor generalny z Rzymu o. Tomáš Lesňák prosił, aby Federacja podczas swoich zebrań plenarnych podjęła tematy zapisane w uchwałach ostatniej Kapituły generalnej zwyczajnej, szczególnie te dotyczące współpracy między prowincjami; relacji, współpracy i współodpowiedzialności ze świeckimi; zachęty do nawrócenia ekologicznego; korzystania z nowych mediów i studium na temat możliwości zreorganizowania federacji zakonu.

Przewodniczący FEMO o. Marian Gołąb przedstawił do dyskusji swój autorski pomysł na przygotowanie projektu „Kolbe”. To owoc jego przemyśleń podczas Kapituły generalnej, aby na forum zakonu spopularyzować św. Maksymiliana Marię Kolbego i jego dziedzictwo poprzez przygotowanie oferty, różnych propozycji dla zakonników z całego świata, jak choćby wykładów, rekolekcji, pielgrzymek śladami o. Kolbego etc. Ma być to próba aktualizacji Świętego i szukanie inspiracji u Niego w działalności ewangelizacyjnej.

Uczestnicy obrad podzielili się ponadto dobrymi, ale też i trudnymi sprawami z życia i działalności swoich prowincji, kustodii i delegatur.

W zebraniu plenarnym uczestniczyli: o. Tomáš Lesňák – definitor generalny ds. FEMO, o. Marian Gołąb – przewodniczący FEMO i minister prowincjalny z Krakowa, o. Stanisław Gryń – minister prowincjalny z Czech, o. Tomasz Ryłko – pełniący urząd ministra prowincjalnego z Gdańska, o. Piotr Szczepański – wikariusz prowincji z Warszawy, o. Lucjan Bogucki – kustosz ze Słowacji, o. Dariusz Harasimowicz – kustosz z Rosji, o. Paweł Cebula – delegat prowincjalny na Węgrzech, o. Stanisław Rochowiak – delegat prowincjalny w Uzbekistanie, o. Jarosław Bartkiewicz – delegat prowincjalny w Bułgarii, o. Piotr Stroceń – delegat prowincjalny na Litwie, o. Antoni Pożecki – delegat prowincjalny na Białorusi, o. Stanisław Kawa – delegat prowincjalny na Ukrainie i o. Jan Maria Szewek z Krakowa – sekretarz FEMO.

Na spotkanie przybył również poprzedni przewodniczący FEMO, a obecnie wikariusz generalny zakonu – o. Jan Maciejowski.

Następne zebranie plenarne odbędzie się w Wilnie na Litwie 19-24 października 2020 r.

jms

Za: www.franciszkanie.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda