Francja: Polonijna pielgrzymka do Matki Bożej Dobrej Pomocy Saint – Avold

TChrW czwartek 14 maja br. w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego ( we Francji jest to dzień wolny od pracy), prawie 100 osobowa grupa Polaków mieszkających w Lotaryngii przybyła do 200-letniej Bazyliki Matki Bożej Dobrej Pomocy w Saint Avold.

Duszpasterstwo polskojęzyczne w tej części Francji, w diecezji Metz prowadzi ks. Stanisław Sokół TChr, który to zorganizował kolejną, doroczną pielgrzymkę do tego Maryjnego Sanktuarium na granicy niemiecko-francuskiej. Większość pielgrzymów urodziła się już na tej ziemi, w okresie II wojny światowej, w rodzinach polskich górników. Pomimo podeszłego wieku, pielgrzymi wnieśli na Mszę Świętą Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który od kilkunastu lat na stałe znajduje się w bocznej kaplicy tej bazyliki.

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Wiesław Wójcik TChr, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, który podziękował zgromadzonym Rodakom za trwanie przy wierze i wierność Maryi, Królowej Polski. Przywołując postać św. Jana Pawła II prosił: „byście trwali mocno w wierze, nadziei i miłości. Pielgrzymowanie wasze od ponad 80 lat jest dawaniem świadectwa wiary i miłości do Boga i Polski”.

Po wspólnym obiedzie w Domu Pielgrzyma wszyscy pielgrzymi ponownie udali się do Sanktuarium, aby wziąć na ramiona obraz Matki Bożej i wyruszyć w procesji na majowe nabożeństwo do parku. Podczas tej specyficznej „majówki” modlono się w języku francuskim, polskim, białoruskim i słoweńskim. W trakcie tego nabożeństwa konferencję wygłosił ks. Rene Krauzewicz, urodzony na tej ziemi w polskiej rodzinie. Warto dodać, że w 1793 r. rewolucjoniści zniszczyli kaplicę Matki Bożej, lecz Statua maryjna w sposób cudowny została ocalona. Stąd też od 1804 roku po odbudowie Bazyliki Statua Matki Bożej z Dzieciątkiem ponownie wróciła w uroczystej procesji do kaplicy i rozpoczął się większy kult Maryi Matki, która udziela tu Dobrej Pomocy.

Ks. Wiesław Wójcik TChr