Guanellianie: Młodzież polska dla młodzieży włoskiej!

SDCW połowie maja w guanelliańskiej parafii Św. Józefa w Rzymie, odbył się XIV Meeting Ruchu Młodzieży Guanelliańskiej. Wiodącym tematem spotkania młodych ze wszystkich włoskich parafii i ośrodków duszpasterskich, były obchody 100 lecia śmierci Św. Alojzego Guanella oraz przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie.

Polską młodzież reprezentowala grupa z „Centrum Don Guanella” w Skawinie, pod Krakowem. Tam właśnie w przyszłym roku będzie gościć młodzież guanelliańska z kilkunastu krajów świata, w których posługuje zgromadzenie Ojców Guanellianów.

W czasie spotkania młodzież ze Skawiny zaprosiła młodzież włoską na ŚDM 2016 w Krakowie oraz przekazała wykonane na drzewie ikony Jezusa Miłosiernego oraz Matki Boskiej Częstochowskiej, które teraz będą pelegrynować po guanelliańskich parafiach Italii.

Po powrocie ze spotkania ruszyło w Skawinie przygotowanie do przyjęcia w przyszłym roku młodzieży guanelliańskiej z całego świata.

Ks. Wiesław Baniak sdc