Generał Oblatów o nominacji kardynalskiej abpa Quevedo

Superior Generalnny o.Louis Lougen OMI : Papież Franiszek mianując kardynałem arcybiskupa Quevedo wszystkim nam wysyła pewien sygnał. Chodzi o wdzięczność dla bardzo oddanego misjonarza, kapłana oraz biskupa, który kieruje swoim bliźnim służąc mu, którego głównymi zajęciami są Ewangelia i ubodzy, który także w niezmordowany sposób działał na rzecz przyjaźni pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami, aby razem żyli w pokoju, darząc się szacunkiem. To słowa z noty, jaką Agencji Fides przesłał ojciec Louis Lougen OMI, Superior Generalny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Zgromadzenia, do którego należy arcybiskup Quevedo.

Zapytany przez Agencję ojciec Lougen wyjaśnia: Arcybiskup Quevedo jest człowiekiem posiadającym rozmaite dary, który wybrał prosty styl życia. Będąc Oblatem zawsze chciał być bardzo blisko ubogich. Chodzi o człowieka współczucia, radości i wspaniałomyślności. Wynosząc arcybiskupa Quevedo do godności kardynalskiej papież Franciszek pokazuje, jakim typem Kościoła mamy być. Superior Generalny wyraża przekonanie, że dla arcybiskupa Quevedo ta nominacja nie będzie oznaczała bycia księciem Kościoła, ale jest potwierdzeniem, faktu bycia sługą, jak Jezus Chrystus, który swym uczniom umył nogi.

Jako Oblaci Maryi Niepokalanej jesteśmy szczęśliwi i dumni, kontynuuje ojciec Lougen, i cieszymy się widząc, że jego prorocka misja jako zakonnika, misjonarza, kapłan i arcybiskupa została doceniona.

Ojciec Lougen podsumowując wyraża pragnienie na pokój na południu Filipin: Proces pokoju zależy od wysiłku wszystkich. Mam nadzieję, że to uznanie, jakie przypadnie w udziale arcybiskupowi Quevedo będzie mogło doprowadzić do zrozumienia wagi dialogu, szacunku, pokoju i wzmocni zaangażowanie wszystkich w przebieg tego procesu.

Za: www.oblaci.pl