Dominikanie: Nowy promotor generalny mniszek

Hiszpański dominikanin ojciec César Valero Bajo został nowym promotorem generalnym mniszek Zakonu Kaznodziejskiego.

Na urząd ten mianował go generał Zakonu Dominikanów, o. Bruno Cadoré. Nowy promotor zastąpił o. Briana J. Pierce’a, który zakończył sześcioletnią kadencję.

O. César Valero Bajo urodził się w 1956 roku Valladolid. W lecie 1973 roku wstąpił do nowicjatu dominikańskiego, a rok później złożył pierwsze śluby. W 1980 roku, po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Madrycie, przyjął święcenia kapłańskie.

Kontynuował studia języków klasycznych w Salamance oraz teologii pastoralnej w Madrycie. Angażował się w posługę akademicką i duszpasterską. Przez krótki czas przebywał w Hong Kongu, stolicy swojej rodzimej Prowincji Różańca Świętego.

Po powrocie do kraju z wielką poświęcił się głoszeniu rekolekcji oraz opiece nad chorymi w stołecznym szpitalu uniwersyteckim Mostoles. Został także dyrektorem założonego w 2008 roku Centrum Komunikacji i Głoszenia prowincji portugalskiej i hiszpańskiej.

Mniszki dominikańskie tworzą jedną z gałęzi Zakonu Kaznodziejskiego. Pierwszy klasztor mniszek powstał we francuskim Prouilhe w 1206 roku – a więc na 10 lat przed papieskim zatwierdzeniem Zakonu i powstaniem pierwszych wspólnot braci dominikanów. Na świecie żyje obecnie 2773 mniszek dominikańskich w 219 klasztorach.

W Polsce mniszki dominikańskie mieszkają i modlą się w trzech klasztorach: na Gródku w Krakowie (od roku 1621), w Świętej Annie niedaleko Częstochowy (od roku 1869) oraz w Radoniach pod Warszawą (od roku 2005). Pracę polskich dominikanów swoją modlitwą wspiera łącznie około 60 sióstr.

W liście skierowanym do Zakonu w 2012 roku o. Cadoré przypomniał, że „Rodzina Dominikańska, musi być złożona z mężczyzn i kobiet, zakonników i świeckich, tak aby była obrazem tej pierwszej wspólnoty, która podążała za Jezusem, ucząc się od Niego, jak kochać i jak mówić do świata, jak szukać we wszystkim Ojca, wszystko otrzymując od Niego”.

„My wszyscy, z naszą różnorodnością i komplementarnością, z wzajemnym szacunkiem dla różnic i dla wspólnej nam woli dzielenia się, musimy spełniać to zadanie bycia braćmi i siostrami, aby być znakiem w świecie i w Kościele. Naszym zadaniem jest bycie wspólnotą braci i sióstr, która zdaje sobie sprawę, że równe traktowanie każdego jej członka jest często na świecie ograniczane. Szczególnie wiele musimy zrobić, aby wszędzie słowa kobiet i mężczyzn mogły mieć równą wartość, odrzucając niesprawiedliwości i przemoc, które ciągle dotykają wielu kobiet na całym świecie” – napisał Generał.

„Kobiety, w przygodzie dominikańskiego świętego głoszenia, mają zadanie przypominania wszystkim, że świat nie może żyć w pokoju tak długo, dopóki te nierówności nie zostaną usunięte. Musimy uczyć się być siostrami i braćmi, aby rozpoznawać niesprawiedliwości, aby zwalczać je poprzez długotrwałe i piękne zadanie słuchania i wzajemnego szacunku” – zaznaczył o. Cadoré.

Za: www.dominikanie.pl