W Japonii ukazała się książka o „Kliszach pamięci” Mariana Kołodzieja

„Ikiru chikara” (生 き る 力) – „Moc życia”. 

W Japonii ukazała się właśnie książka prof. Hiroki Nakamaru o wystawie Mariana Kołodzieja „Klisze pamięci. Labirynty”. Książka pokazuje przeżycia prof. Nakamaru po wizycie w Oświęcimiu i Harmężach oraz opisuje sposób, w jaki prowadziła zajęcia dla studentów z tematu „Holokaust a ludzkość”, używając książek Viktora Frankla i rysunków Mariana Kołodzieja.

W prologu prof. Nakamaru opisuje swoją wizytę w Oświęcimiu i spotkanie z rysunkami Mariana Kołodzieja w Harmężach w 2010 r., które głęboko zapadły jej w pamięć. Wyjaśnia również swoją decyzję o włączeniu zagadnienia holokaustu do swoich wykładów na temat zdrowia na japońskich uczelniach pielęgniarskich. W książce znalazły się rozdziały dotyczące historii Oświęcimia, Wiktora Frankla, Mariana Kołodzieja i o. Maksymiliana M. Kolbego, których historiami prof. Nakamaru podzieliła się ze swymi studentami na zajęciach. Większa część książki składa się z fragmentów esejów pisanych przez samych studentów, ponieważ prof. Nakamaru uznała reakcje młodzieży na podjętą przez nią tematykę za bardzo interesujące i chciała podzielić się nimi z potencjalnymi czytelnikami. W latach 2012-2015 w tych zajęciach wzięło udział 500 studentów.

Towarzyszyłam jej do Oświęcimia i zabrałam ją do Harmęż, kiedy odwiedziła Polskę. Jako dziennikarz z zawodu (pracowałam w japońskiej gazecie i japońskich czasopismach), pomogłam jej w edycji raportów z rękopisów studentów i napisałam epilog. Szczególnie zachęcająca i inspirująca była dla mnie świadomość, że istnieje tak wspaniały i oddany wychowawca jak prof. Nakamaru oraz młodzi studenci, którzy odpowiedzieli pozytywnymi i głębokimi przemyśleniami i którzy niewątpliwie w przyszłości przeniosą to doświadczenie we własne życie zawodowe i osobiste.

Obecnie pracujemy nad projektem nr 2, którym będzie album rysunków Mariana Kołodzieja. Dzięki ogromnej pomocy Centrum św. Maksymiliana w Harmężach oraz życzliwemu wsparciu pani Haliny Słojewskiej-Kołodziej, postaramy się zakończyć projekt do końca wakacji. Mamy nadzieję, że książki, które się wzajemnie uzupełniają, pomogą Japońskiemu czytelnikowi pogłębić zrozumienie problemu Holokaustu.

Obydwie książki zostaną rozdysponowane do głównych bibliotek publicznych stolic wszystkich 47 prefektur (odpowiednika polskiego województwa) i dużych miast Japonii, wszystkich ośrodków edukacyjnych, uniwersytetów i muzeów. Ośrodkami edukacyjnymi są instytucje publiczne administrowane przez okręgi szkolne. Są to centra zasobów z bibliotekami i domami seminaryjnymi przeznaczonymi zarówno dla nauczycieli szkół publicznych, jak i prywatnych począwszy od szkół podstawowych do szkół średnich.

Prof. Nakamaru pracując jako doradca w Centrum Edukacji Hiroszimy przez siedem lat oraz wykładając pielęgniarstwo na uniwersytetach, doskonale zdaje sobie sprawę, jak wielkie znaczenie w dotarciu do czytelników mają te ośrodki.

Wydawnictwo Yukodo z Tokio, z którym współpracujemy, specjalizuje się w publikacjach przeznaczonych dla instytucji edukacyjnych, muzeów i uniwersytetów. Pragnieniem prof. Nakamaru jest udostępnienie tej książki nauczycielom i młodzieży, zwłaszcza uczniom szkół średnich i uniwersytetów.

Prof. Nakamaru urodziła się w 1943 r. Obecnie odchodzi na emeryturę, ale nadal prowadzi zajęcia w szkołach pielęgniarskich, w które zawsze włącza segment dotyczący holokaustu i opowieść o sile człowieka, która pomaga mu przetrwać najtrudniejsze chwile, czego sama doświadczyła szczególnie mocno po wizycie w Oświęcimiu i Harmężach.

Haruko Greenberg –opracowanie: PC

Za: www.franciszkanie.pl