Kanonicy – Brazylia: Spotkanie Rady Poszerzonej Opata

W dniach od 10 do 14 lipca 2017 r. w jednym z naszych domów w Santa Lucia Do Piai w Brazylii odbyło się spotkanie Rady Poszerzonej Opata na której obecni byli wszyscy Wizytatorzy, Przełożeni Wyżsi i delegaci z każdej prowincji tworzącej Kongregację Laterańską.

Głównym tematem obrad oprócz zdania relacji z sytuacji poszczególnych Prowincji i Domów Zakonnych, była kwestia reformy Konstytucji Zakonu, które to zmiany maja być zaakceptowane na przyszłej Kapitule Generalnej. Wizyta ta była również okazją do wspólnej celebracji wielkiego jubileuszu 70-lecia obecności Kanoników Regularnych Laterańskich na ziemi brazylijskiej. Główne uroczystości miały miejsce w niedzielę 16 lipca i rozpoczęły się uroczystym otwarciem wyremontowanego budynku seminarium i procesyjnym przejściem do kościoła.

Więcej (zdjęcia) na: www.kanonicy.pl