Kapituła Generalna Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

9 września w klasztorze w Sassone pod Rzymem uroczystą kolacją rozpoczęła się Kapituła Generalne Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Kareml. Obrady Kapituły potrwają do 28 września. Biorą w niej udział przedstawiciele Kurii Generalnej, wszystkich 19 istniejących na świecie prowincji karmelitańskich, komisariatów generalnych których jest obecnie 4 i tyle samo delegacji generalnych, komisariatów prowincjalnych, których jest 6, zaproszonych bracia pracujący w niektórych krajach misyjnych. W sumie jest 89 członków Kapituły, w tym 64 z prawem głosu. Wraz z sekretariatem i tłumaczami na Kapitule obecnych jest ponad 100 osób.

Pierwszego dnia Kapituły najważniejszym wydarzeniem była Koncelebrowana Msza św. w kaplicy klasztoru w Sassone, której przewodniczył ustępujący o. Generał Fernando wraz z Radą Generalną.

Obecna Kapituła jest nie tylko podsumowaniem tego, co było wytyczeniem dróg na przyszłość i wybraniem nowych władz zakonu. Jest również, jak zaznaczył w homilii o. Generał spotkaniem braterskim przedstawicieli wszystkich karmelitów z całego świata. Jest szczególnym czasem, kiedy „można otworzyć okno aby wpuścić nowy powiew Ducha św.”

We wtorek uczestnicy Kapituły wysłuchali  sprawozdania z 6 – letniej kadencji  o. Generała. W kolejnych dniach swoje sprawozdania przedstawią  osoby odpowiedzialnych w minionej kadencji za poszczególne działy, urzędy i  komisje.

Ważną częścią obrad będzie dyskusja nad  przepracowanymi w ostatnich latach Konstytucjami Zakonu.

W dniu święta Świętego Alberta Jerozolimskiego, Prawodawcy Zakonu 17 września Kapituła dokona wyboru nowego generała, a w kolejnym dniu wyboru nowych władz Zakonu. Te dwa dni bardzo ważne dla najbliższej przyszłości karmelitów poprzedzone zostaną  Dniem Skupienia.

21 września Ojcowie Kapitulni  udadzą się na prywatną audiencję z Ojcem Świętym Franciszkiem do Watykanu.

Warto też wspomnieć o ważnej, trwającej od kilku kapituł tradycji  zapraszania na jeden dzień tzw. „Rodziny Karmelitańskiej”, czyli przedstawicieli różnych gałęzi naszego Zakonu, Zgromadzeń przyłączonych do naszego Zakonu, a także przedstawicieli ludzi świeckich.

Polecajmy Kapitułę i jej uczestników opiece Maryi. Niech Światło Ducha Świętego towarzyszy podejmowanym decyzjom i wyborom.

Strona Kapituły Generalnej 2019: ocarm.org/capitulumgenerale2019

Za: www.karmelici.pl