Kapucyni: Generał o kapitule i zakonie

Od 20 sierpnia do 23 września 2012 roku odbywała się 84. Kapituła Generalna Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Jej obrady odbywały się w Rzymie w Kolegium św. Wawrzyńca z Brindisi. W czasie kapituły został wybrany minister generalny – został nim ponownie (na drugą kadencję) br. Mauro Jöhri. To właśnie on opowiada o obradach kapituły oraz o obecnej sytuacji zakonu.

Paweł Teperski: Znajdujemy się w Kolegium św. Wawrzyńca z Brindisi w Rzymie należącym do Braci Mniejszych Kapucynów. To tutaj odbywała się 84. Kapituła Generalna Kapucynów, podczas której ponownie na ministra generalnego został wybrany br. Mauro Jöhri. Witam serdecznie. Pokój i dobro!Mauro Jöhri: Pokój i dobro, również Tobie, bracie.

PT: Bracie Mauro. Był brat przez 6 lat ministrem generalnym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – to bogate doświadczenie. W jakiej kondycji znajdujemy zakon dzisiaj? 

MJ: Zakon dziś znajduje się w wielu krajach świata. W 106 krajach świata. Liczy ponad 10 000 braci. Zakon rozrasta się na południu świata, maleje zaś na północy, z paroma wyjątkami. Jakim go znajdujemy dzisiaj? Widzimy zakon, którego założyciel znany jest również dzisiaj; to św. Franciszek z Asyżu – człowiek, którego można proponować również współczesnym czasom. Kapucyni powstali po reformie zakonu, którą zainicjował św. Franciszek. Za parę lat nasz zakon będzie obchodził 500-lecie powstania. Ale jak to jest w przypadku wszystkich zakonów, które mają długą historię, ma potrzebę odnawiać się, ponieważ z czasem pojawia się rutyna i życie zakonne staje się mniej radykalne od wymagań charyzmatu z początku. A więc jest to zakon w drodze, mający potrzebę odnawiania się, by kroczyć drogą, do której wzywa nas Ewangelia.

PT: Czym jest kapituła generalna dla zakonu? 

MJ: Kapituła Generalna jest zebraniem braci – reprezentantów zakonu z całego świata. Zakon podzielony jest bowiem na prowincje i inne okręgi administracyjne. Każda prowincja posyła swojego wyższego przełożonego, a kiedy liczy więcej niż 100 braci, może posłać również swojego delegata. Wszyscy bracia zebrani przez 5 tygodni w Rzymie wybierają ministra generalnego i jego doradców. W tym roku w sposób szczególny pracują ponadto nad odnową Konstytucji zakonnych. Konstytucje to tekst, który interpretuje Regułę pozostawioną przez św. Franciszka. Reguła św. Franciszka jest krótka, nie może być zmieniana, ale jest potrzeba odnalezienia sposobu stosowania jej dzisiaj, potrzeba przejrzenia, przepracowania go, dostosowania do współczesnych czasów. Bardzo interesujące jest to, że szukamy sposobów, by wprowadzić do tego tekstu potrzeby, które ma Kościół dzisiaj, np. kwestie nowej ewangelizacji czy kwestie misji w dzisiejszych czasach, ponieważ są one odmienne od minionych. Także przeprowadzamy pracę uwspółcześnienia, aktualizacji tekstu. Mam nadzieję, że „zaktualizują się” serca, ponieważ można zmieniać teksty, ale jeżeli nie zmieni się serce, wówczas tak naprawdę nic się nie zmienia.PT: Zakon jest w drodze, zmienia się. Jakie wyzwania dzisiaj stoją przed zakonem? 

MJ: Dla mnie największym wyzwaniem jest umiejętność przekazania w sposób prawdziwy charyzmatu. Charyzmat kapucyński zakłada gotowość do wyruszenia do jakiegokolwiek kraju i przystosowania się do każdej sytuacji, zwłaszcza trudnej, działania razem ze wspólnotą. Kościół niedługo będzie przeżywał synod poświęcony nowej ewangelizacji i odpowiedzialny tej dykasterii Kościoła powiedział do braci mniejszych: Dajcie mi 100 braci, a ja coś z nimi zrobię. Uważam, że zakon powinien wsłuchiwać się w głos Kościoła. Powinien słuchać, jakie są potrzeby Kościoła, aby kroczyć z nim wspólną drogą. To oczywiste. Powinniśmy też wzmóc nasze wysiłki w tym kierunku. Chodzi o wsłuchanie się w Kościół i życie dla Kościoła, dla posługi Ewangelii.

PT: Dziękuję. Rozmawiałem dzisiaj z br. Mauro Jöhri, wybranym ponownie na kolejną kadencję ministrem generalnym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Z Rzymu brat Paweł Teperski – kapucyn. 

Tłumaczenie br. Paweł Teperski OFMCap 

Więcej (filmy) na: www.kapucyni.pl