Kapucyni – Kapituła Generalna: Wizyta Kardynała João Braz de Aviz

Podczas 84. Kapituły Generalnej Kapucynów w Rzymie, Komisja ds. rewizji Konstytucji w składzie: br. Peter Rodgers, br. Felice Cangelosi i br. Mathew Paikada przedstawiła 10 września 2012 r. rozdziały: VI, X, XI. Zajęło to prawie całe przedpołudnie. O godz. 12.00 była celebrowana Eucharystia, której przewodniczył kard. João Braz de Aviz, Prefekt CIVC i SVA.

W homilii, która miała charakter serdecznej konwersacji, gość mówił o sprawowaniu władzy i posłuszeństwie, które przeżywane bez odniesienia do Ewangelii, czyni z nas ciemiężców i uciśnionych. Podkreślił, że życie uczuciowe znajduje we wspólnocie braterskiej najlepsze środowisko dla swojej realizacji i dojrzałości.

Popołudnie było poświęcone refleksji i dyskusjom w cetusach. Trzeba jak najszybciej skompletować wszystkie poprawki do rozdziałów już zaprezentowanych. Sekretarz poinformował, że w ostatnim tygodniu będzie konieczne głosowanie nad paragrafami, które wymagają opinii Kapituły. Zajmie to sporo czasu. W związku z tym poproszono o przedłużenie czasu trwania sesji. Począwszy od 10 września praca popołudniowa będzie rozpoczynać o 15.30. Także w sobotę, przed południem braci czeka praca. Relacje Komisji ds. I i II rozdziału zostały już przetłumaczone na poszczególne języki i dostarczone wszystkim kapitulnym. Inne relacje są w drodze. Wkrótce rozpoczną się „publiczne przesłuchania”, podczas których przewodniczący komisji będą przedstawiać zebrane poprawki cetusów i poddawać opracowane teksty pod dyskusje i głosowania. Miejmy nadzieję, że atmosfera pozostanie spokojna, mimo ogromnej pracy którą trzeba jeszcze wykonać.

Źródło: Biuro 84. Kapituły Generalnej Braci Mniejszych Kapucynów

Za: www.kapucyni.pl