Kapucyni – Kapituła Generalna: Wybór Wikariusza Generalnego

W piątek drugiego tygodnia 84. Kapituły Generalnej Braci Mniejszych Kapucynów jedenasta sesja kapituły miała w porządku dnia głosowanie na Wikariusza generalnego i wysłuchanie sprawozdania na temat Konstytucji, które zaprezentował przewodniczący Komisji ds. Konstytucji br. Felice Cangelosi (Prowincja Messyny).

Od lewej:

1. Br. Michael Fernandes, CCMSI Minister Prowincjalny PR Maharashtra, Indie
2. Br. Pio Murat, CENOC-ASMEN Minister Prowincjalny PR Francji
3. Br. Jean-Bertin Nadonye, EACC-CONCAO Minister Wiceprowincjalny VG R.D. Kongo
4. Br. Mark Schenk, NAPCC Definitor Generalny PR Ameryki Środkowej, USA
5. Br. Muro Jöhri, Minister Generalny
6. Br. Štefan Kožuh, CECOC Minister Prowincjalny PR Słowenii
7. Br. Cesar Acuin, PACC Minister Prowincjalny PR Filipin
8. Br. Raffaele Della Torre, CIMPCap Minister Prowincjalny PR Lombardii, Włochy
9. Br. Sergio Dal Moro, CCB PR Rio Grande do Sul, Brazylia
10. Br. Hugo Mejía Morales, CCA-CIC-CONCAM Sekretarz Kapituły, PR Peru

Grono kapitulnych poszerzyło się od wczoraj o dwóch braci, którzy zostali wybrani „extra gremio” Definitorami generalnymi i obecnie liczy 171 braci. Kiedy w Aula magna pozostali jedynie bracia kapitulni i bracia pełniący konieczne posługi przystąpiono do wyborów Wikariusza generalnego. W czasie głosowania, bracia skrutatorzy aż cztery razy musieli rozdawać i zbierać karty wyborcze. W czwartym głosowaniu został wybrany br. Štefan Kožuh (Prowincja Slovenica). Długim i gromkim aplauzem oraz braterskim uściskiem bracia wyrazili swój szacunek i wdzięczność dla nowego Wikariusza.

Po wyborze Wikariusza generalnego nastąpiła niezbędna przerwa, która przygotowała braci do zajęcia się tematem, który będzie dominował w kolejnych 3 tygodniach Kapituły: Konstytucje. Pierwszą prezentację miał przewodniczący Komisji. W swojej obszernej relacji br. Felice szczegółowo omówił przebieg prac, począwszy od postanowień Kapituły z 2006 roku. Patrząc na spis treści sprawozdania, można mieć dobre wyobrażenie o ciężkiej pracy wykonanej przez Komisję, podczas 13 sesji plenarnych, które miały miejsce od października 2007 r. do listopada 2011 r.

Wiadomości ze strony – Biuro 84. Kapituły Generalnej Kapucynów 

Za: www.kapucyni.pl