Kapucyni: „Projekt Ukraina 2”

W tym roku miała miejsce kolejna odsłona pomocy zorganizowanej dla stałej wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, znajdującej się w Ostropolu na Ukrainie („Projekt Ukraina 2”).

W dniach 4–11 września 2017 r. w Ostropolu trwały rekolekcje połączone z pracą, w których uczestniczyli członkowie i sympatycy FZŚ z Krakowa i Bytomia, WF Tau ze Stalowej Woli (12 osób) oraz grupa młodzieży ze Styrii (Steiermark, Austria) oraz ze wschodnich Niemiec (9 osób). Całość w tym roku zorganizowała krakowska wspólnota FZŚ, zbierającą się w naszym krakowskim klasztorze przy ul. Loretańskiej 11, we współpracy z Referatem Franciszkańskim i braćmi kapucynami z Kustodii Ukrainy i Rosji. Rekolekcje prowadził br. Sergiej Woroniuk z Kustodii Ukrainy i Rosji oraz br. Mateusz Skoczylas, diakon z Krakowa. Obecni byli także przez kilka dni br. Marek Król (opiekun młodzieży austriackiej), br. Robert Rabka (Referat Franciszkański) i br. Kazimierz Guzik.

Rano i wieczorem uczestnicy spotykali się na wspólnej modlitwie, Eucharystii, dzieleniu słowem oraz na radosnej rekreacji. Po śniadaniu rozpoczynała się praca fizyczna: wykopy pod wodociąg, wywózka ziemi, prace polowe, przygotowanie przetworów z zebranych warzyw i owoców, bielenie, przygotowanie półek w piwnicy, rąbanie drwa na opał.

Serdeczne przyjęcie ze strony sióstr i braci z FZŚ w Ostropolu wzmacniało wspaniałą atmosferę wspólnoty franciszkańskiej, dla której bariera językowa nie była żadnym problemem mimo używania aż pięciu różnych języków (ukraiński, polski, niemiecki, rosyjski, angielski). Siostry z Ukrainy przygotowywały także smakowite posiłki.

Wspólne spotkanie tak różnych grup zbliżyło je do siebie, otworzyło serca i wywarło na każdym ogromne wrażenie, a świadectwa wypowiedziane podczas dzielenia się w grupach pokazały, że warto organizować takie wspólne akcje. Różnorodność jest ogromnym bogactwem. Każdy wyjechał z Ostropola zbudowany świadectwem innych i z nowym zapałem.

br. Robert Rabka OFMCap

Za: www.kapucyni.pl