Kara śmierci dla mnicha-zabójcy biskupa

Sąd kasacyjny w Kairze potwierdził wyrok śmierci dla jednego ze sprawców zabójstwa koptyjskiego biskupa Epifaniusza w 2018 roku. Drugiemu napastnikowi zamienił karę śmierci na dożywocie.

Sprawcami śmierci biskupa, który stał na czele klasztoru św. Makarego w Wadi an-Natrun, byli dwaj mnisi tego klasztoru: Izajasz i Filoteusz. Hierarcha został uderzony w głowę metalowym prętem, w wyniku czego zmarł. Powodem ich działania był najprawdopodobniej spór natury teologicznej między zwolennikami poglądów poprzedniego patriarchy Szenudy III i zmarłego w 2006 r. mnicha Matty El Meskeena, zwanego Mateuszem Biednym.

W lutym 2019 r. zabójcy, których w międzyczasie usunięto ze stanu mniszego, zostali skazani na karę śmierci przez egipski sąd. Zgodnie z prawem obowiązującym w tym kraju każdy wyrok śmierci został przesłany wielkiemu muftiemu Egiptu, by uzyskać jego opinię. W kwietniu 2019 r. potwierdził on wyrok, od którego jednak skazani się odwołali.

Obecnie sąd kasacyjny potwierdził karę śmierci dla byłego mnicha Izajasza (Waela Saada), zaś były mnich Filoteusz (Raymond Rasmi Mansour) spędzi resztę życia za kratami.

Za: www.ekai.pl