Klaretyni: Potwierdzenie beatyfikacji naszych Współbraci

Jak poinformował wczoraj ojciec Franco Stano, nasz Postulator Generalny, otrzymaliśmy od Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej potwierdzenie daty beatyfikacji ojców Mateo Casals, Teofilo Casajus, brata Fernando Saperas i 106 innych klaretynów, towarzyszy ich męczeństwa.

Ceremonia beatyfikacyjna odbędzie się 21 października 2017 roku w bazylice Sagrada Familia w Bracelonie. Przewodniczyć uroczystościom ma kardynał Angelo Amato SDB, prefekt watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

W tym miejscu dziękujemy Ojcu Świętemu za decyzję o wyniesieniu na ołtarze kolejnej grupy naszych Współbraci. Jako Zgromadzenie podejmujemy też na nowo zobowiązanie, aby to wydarzenie stało się dla nas okazją do wzrostu i odnowy.

Z naszymi Przyjaciółmi zaś w niniejszy sposób dzielimy się wspólną radością.

Za: www.klaretyni.pl