Madryt: MB Nieustającej Pomocy idzie przed nami! – zakończenie kongresu

W Madrycie zakończył się europejski kongres na temat Ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zorganizowano go w ramach obchodów 150-lecia przekazania obrazu redemptorystom. Wzięło w nim udział ok. 80 osób, zakonników i świeckich, którzy przyjechali ze wszystkich europejskich prowincji zgromadzenia – od Portugalii aż po Rosję.

Ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy przekazał redemptorystom papież Pius IX w 1866 r. Jak głosi tradycja, Ojciec Święty miał powiedzieć do ówczesnego Przełożonego Generalnego o. Maurona słowa: “Uczyńcie ją znaną na całym świecie!” Jubileusz przekazania obrazu został rozłożony na trzy lata. Po głównych obchodach w ubiegłym roku, obecny został poświęcony misyjnemu przesłaniu Ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w XXI w. Tego tematu dotykały poszczególne wystąpienia na madryckim kongresie maryjnym.

Uczestnicy kongresu mogli podzielić się doświadczeniami z pracy misyjnej, roli ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w duchowości misjonarza, a także podjąć wspólne projekty na przyszłość.

 

Ostatni dzień, 6 maja 2017 r., rozpoczał się jak zwykle od modlitwy przed Ikoną. Przed południem głos zabrał m.in. o. Michael Brehl CSsR, Przełożony Generalny, który skoncentrował się na znaczeniu kongresu dla naszej redemptorystowskiej misji, byciu misjonarzami w rękach Maryi i świadkami Odkupiciela wobec cierpiących ludzi.

„Maryja nieustannie towarzyszy tym, którzy cierpią, tworzy miejsce spotkania i możliwym czyni rewolucję czułości, która przemienia świat. Jest współczuciem dla cierpiących, znakiem nadziei w zmaganiach o sprawiedliwość, własny dom, towarzyszką w życiu, pielgrzymuje razem z ubogimi”- mówił o. Michael.

O. Generał przypomniał także, że tym samym ponownie przyjęliśmy zlecenie, by uczynić ją znaną. Najlepszym sposobem, by to czynić jest być tak jak ona świadkiem Odkupiciela, być razem z ubogimi i opuszczonymi z miłością. Swoje wystąpienie zakończył wezwaniem redemptorystów i świeckich, by towarzyszli Maryi jako „solidarni w misji wobec zranionego świata” (temat obecnego sześciolecia w Zgromadzeniu Redemptorystów – przyp. red.).

Kongres zakończył się Mszą św. pod przewodnictwem o. José Luis Bartolomé CSsR, Przełożonego Prowincji Madryckiej. Następnie odbył się jeszcze pokaz tańca flamenco i kolacja w klasztornym ogrodzie. Dziękujemy Prowincji Madryckiej i wspólnocie przy sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy za przyjęcie, a komisji przygotowawczej i świeckim z tej prowincji za pracę włożoną w przygotowanie tego kongresu.

Z Prowincji Warszawskiej jako delegaci uczestniczyli w nim czterej redemptoryści i cztery osoby świeckie.

o. Pedro López CSsR, Radny Generalny/o. Marek Raczkiewicz CSsR, Madryt

WIĘCEJ: Madryt: rozpoczął się europejski kongres o Ikonie MBNP

WIĘCEJ: Madryt: międzynarodowy kongres o Ikonie MBNP – dzień 2

WIĘCEJ: Madryt: Nieustająca Pomoc w naszej modlitwie i misji – dzień 3 kongresu

Za: www.redemptor.pl