Klaretyni: Warsztaty teologiczne – „Teologia dla naszej misji”

W dniach od 2 do 8 września 2012 r. w Colmenar Viejo w Hiszpanii odbywają się warsztaty teologiczne pt.: „Teologia dla naszej misji”. Głównym celem tych warsztatów jest refleksja na temat misji klaretyńskiej w kontekście obecnie zachodzących zmian kulturowych i eklezjalnych.

W warsztatach uczestniczy 25 klaretynów z różnych części świata, którzy poprzez podjętą refleksję i dialog podejmują się analizy zachodzących przemian w świecie i Kościele, odczytując aktualne znaki czasu, wyzwania z nich wynikające i próbując na nie odpowiedzieć poprzez wyznaczenie zadań na przyszłość w naszej misji, jaką podejmujemy w świecie i w Kościele. Warsztaty są jednym z etapów dłuższego programu refleksji Zgromadzenia, której kontynuacją będą spotkania kontynentalne oraz spotkania z udziałem reprezentantów osób świeckich i innych grup i wspólnot.

W obecnych warsztatach klaretyńskich Europę Środkowo-wschodnią reprezentuje o. Krzysztof Gierat cmf – prowincjał.

Za: www.klaretyni.pl