Komunikat Komitetu Wykonawczego UCESM

Drodzy zakonnicy, drogie siostry zakonne, Po paru dniach pozornego uspokojenia, sytuacja na Ukrainie ponownie stała się napięta i nieprzewidywalna w dalszych skutkach. W obliczu tych nowych okoliczności, Komitet Wykonawczy UCESM podjął ostateczną decyzję o odwołaniu Zgromadzenia Ogólnego UCESM, które miało odbyć w terminie 10-15 marca w Kijowie.

Decyzja ta była dla nas trudna, jednakże podjęliśmy ją w poczuciu wielkiej odpowiedzialności. Aż do dziś mieliśmy nadzieję i silne pragnienie, że zaplanowane Zgromadzenie Generalne będzie mogło się odbyć, także jako wyraz naszej bliskości z ludźmi walczącymi o swoje prawa i tożsamość. Jednakże w obecnej sytuacji nikt nie może zagwarantować bezpieczeństwa, które jest konieczne, aby nasze spotkanie mogło przebiegać spokojnie.

Nasza komunia z Konferencjami zakonnymi i całym Kościołem na Ukrainie wyrazi się więc jeszcze silniej w nieustannej modlitwie do Pana, aby jedność mogła przezwyciężyć wszelkie podziały a pokój wojnę.

Zjednoczeni w modlitwie,

o. Giovanni Peragine, Przewodniczący i Komitet Wykonawczy UCESM