Słowo od przełożonych zakonnych Ukrainy

Drodzy Bracia i Siostry. W imieniu wszyst- kich osób konsekrowanych na Ukrainie dziękujemy za Wasze modlitwy i wsparcie w tym trudnym dla Ukrainy czasie. Odczuwamy siłę Waszej modlitwy, zatroskanie i solidarność z nami i naszym narodem.

To był i jest nadal czas walki o wolność i prawdę, o dary które otrzymaliśmy od naszego Stwórcy. To był i jest czas wyjątkowej łaski dla ewangelizacji naszego ludu.

To był i jest czas, gdy z „Majdanu” – serca Ukrainy – wznosi się do Pana modlitwa prawdopodobnie największa w naszej historii. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że nigdy w ostatnim stuleciu ludzie w Kijowie nie modlili się tak gorąco za swój kraj, jak czynili to w ciągu ostatniego miesiąca.

Dziękujemy Wam za Waszą solidarność z nami i gotowość przybycia do nas na Ukrainę. Cieszymy się na to spotkanie i potrzebujemy Waszej obecności.

Konferencje Zgromadzeń Męskich i Żeńskich Kościoła Wyższych Przełożonych  Greckokatolickiego i Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie
Kijów, 1 marca 2014