Kościelne uznanie dla Oriońskiego Ruchu Świeckiego

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego uznała Orioński Ruch Świecki za „Stowarzyszenie publiczne wiernych świeckich”. Ruch ten związany jest z rodziną zakonną Małego Dzieła Boskiej Opatrzności, założoną przez św. Alojzego Orione dla ewangelizacji i służby wśród najuboższych. Powstał on w latach 90. ub. wieku z inicjatywy należących do niej zgromadzeń. Świecka gałąź Małego Dzieła Boskiej Opatrzności działa również w Polsce.

tc/ rv

Za: Radio Watykańskie