Litwa: Jezuita nowym metropolitą Kowna

RVLitewskie Kowno będzie miało nowego metropolitę. Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez pełniącego do tej pory tę funkcję 76-letniego abp. Sigitasa Tamkevičiusa SJ. Na jego miejsce Papież mianował innego jezuitę, 54-letniego bp. Lionginasa Virbalasa SJ.

Od niespełna dwóch lat był on ordynariuszem diecezji poniewieskiej, a wcześniej m.in. rektorem Papieskiego Kolegium „Russicum” w Rzymie.

tc/ rv

Za: Radio Watykańskie