Lwów (Ukraina): Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla o. Marka Rostkowskiego OMI

W poniedziałek 17 grudnia 2018 roku w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe. Uczestniczyła w nim wspólnota oblatów w tym mieście: o. Paweł Tomys OMI – proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny oraz o. Marek Rostkowski OMI – wikariusz parafii. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele środowiska polskiego i zaproszeni goście z Lwowskiego Okręgu Konsularnego oraz pracownicy konsulatu. Na spotkanie przybył także arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Samo dzielenie się opłatkiem poprzedziła doniosła uroczystość wręczenia medali przyznanych siedemnastu Polakom. Wśród odznaczonych był nasz współbrat, o. Marek Rostkowski OMI, któremu 29 stycznia 2018 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, przyznał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w upowszechnianiu historii sztuki sakralnej, za osiągnięcia w działalności naukowej i publicystycznej”. Odznaczenia wręczał Konsul Generalny we Lwowie, Rafał Wolski.

Ojcu Markowi Rostkowskiemu OMI– zgodnie z zachętą św. Pawła: Weselcie się z tymi, którzy się weselą, towarzyszył o. Paweł Tomys OMI, który cieszył się nie tylko z wyróżnienia swojego współbrata, ale także trójki swoich parafian. W imieniu odznaczonych podziękował prof. Mieczysław Grzegocki, który powiedział, że wręczone odznaczenia świadczą o tym, że „coś żeśmy w tym życiu zrobili i jeszcze coś zrobimy”.

Order Odrodzenia Polski, ustanowiony w 1921 r. nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Ojciec Marek Rostkowski OMI – (ur. 1967 r.) Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej, misjolog i bibliotekoznawca, doktor teologii. Od 2000 r. pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum i Papieskiej Biblioteki Misyjnej, należących do watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Od 1 września 2017 roku należy do wspólnoty oblackiej we Lwowie i posługuje w parafii pw. św. Marii Magdaleny.

(pg/o. Paweł Tomys OMI, zdj. archiwum własne)

Za: oblaci.pl