Magazyn watykańskiej gazety piętnuje wykorzystywanie zakonnic przez księży. To „akt nadużycia władzy”

Na łamach kobiecego dodatku do watykańskiego dziennika „L’Osservatore Romano” napiętnowano zjawisko seksualnego wykorzystywania zakonnic przez księży. W artykule zwraca się uwagę na zmowę milczenia, jaka często wokół tego panuje.

W lutowym wydaniu miesięcznika „Kobiety, Kościół, świat” zjawisko nadużyć przeanalizowała kierująca gazetą włoska publicystka, historyk Lucetta Scaraffia, podkreślając, że często w Kościele nie są one jednoznacznie potępiane.

Jak zaznaczyła, podczas gdy w przypadku wykorzystywania nieletnich kary są obowiązkowe, w przypadku czynów wobec kobiet kwestia ta jest bardziej złożona i dotyczy sedna analiz papieża Franciszka, czyli „władzy” w Kościele i potępianego przez niego klerykalizmu.

„Sytuacja kobiet pozostaje bardzo dwuznaczna, a przede wszystkim obecna wewnątrz instytucji kościelnej od stuleci mentalność skoncentrowana na kobiecie – niebezpiecznej i kusicielce skłania do klasyfikowania takiej przemocy, nawet denuncjowanej, jako wykroczeń seksualnych popełnianych bez przeszkód przez obie strony”- stwierdziła autorka.

Wskazała, że nadużycia seksualne popełniane wobec zakonnic należy „uznać za to, czym są, czyli akt nadużycia władzy, w którym dotknięcie staje się naruszeniem osobistej intymności”.

Różnica sprawowanej władzy, trudność z denuncjowaniem z powodu poważnie umotywowanego strachu przed odwetem nie tylko wobec ofiary, ale także wobec jej zakonu „tłumaczą milczenie, jakie przez lata otaczało tę przemoc” – podkreślono na łamach dodatku do watykańskiej gazety.

W listopadzie zeszłego roku Międzynarodowa Unia Przełożonych Generalnych Żeńskich Instytutów Zakonnych zaapelowała do zakonnic, by zgłaszały przypadki nadużyć seksualnych i innych, których padły ofiarami. W komunikacie zachęciła do zawiadamiania o tym władz kościelnych i cywilnych. Deklaracja Unii była reakcją na informacje o przypadkach przemocy seksualnej, w tym także gwałtów, i zapowiedzią walki z – jak zaznaczono – „wszelkimi formami nadużyć” w murach zakonów.

„Prosimy każdą zakonnicę, która padła ofiarą wykorzystywania, aby zgłosiła to przełożonej swojej kongregacji i władzom kościelnym oraz kompetentnym władzom cywilnym” – głosi oświadczenie. Wyrażono w nim „głęboki ból i oburzenie serią nadużyć popełnionych w Kościele i w dzisiejszym społeczeństwie”.

Unia zrzeszająca dwa tysiące przełożonych zgromadzeń, w których na świecie jest ponad pół miliona zakonnic, zapewniła ofiary, że będzie słuchać i towarzyszyć tym osobom, które „będą miały odwagę zadenuncjować” to, co się stało.

„Zobowiązujemy się współpracować z Kościołem i władzami cywilnymi, by pomóc ofiarom wszelkich form nadużyć zagoić rany z przeszłości” – podkreśliły przełożone.

Zapewniły: „Potępiamy zwolenników mentalności ciszy i zmowy milczenia, która często służy im jako pretekst do tego, by chronić reputację instytucji”.

„Wspieramy transparentne zgłaszanie przypadków nadużyć władzom cywilnym i karnym, zarówno tych popełnionych wewnątrz zgromadzeń zakonnych, jak i w parafiach czy diecezjach czy jakiejkolwiek przestrzeni publicznej” – zaznaczono w oświadczeniu.

Za: www.deon.pl